Lloc

La Virreina Centre de la Imatge

La Rambla, 99
Barcelona

08002