GRAF t’apropa la programació de creació contemporània a Catalunya. L'agenda que suma totes les agendes.

BAR project

Aragó, 255
08007 Barcelona
Bar project es una organització sense ànim de lucre, independent i mòbil dedicada a promoure l'intercanvi artístic a través de residències, col·laboracions locals, nacionals i internacionals i el desenvolupament d'un programa públic que surgeix de projectes curatorials i d'investigació.
Bar project es un col·lectiu curatorial que desenvolupa noves formes de relació i treball, ampliant el radi d'acció i promovent direccions diferents a les establertes. A través dels seus projectes i les seves propies dinàmiques, investiga per incidir en temes que considera esencials en l'actual paradigma polític, social i econòmic; com articular el seu propi sistema de treball, com relacionarse amb altres professionals i interlocutors, repensar el lloc que es vol ocupar dins del sistema de treball post-fordista immaterial i del ritme marcat pel context.

Bar project es proposa iniciar col·laboracions de llarg recorregut amb projectes que poden tenir afinitats en quant a interesos i formes de fer, intentant posar en pràctica noves dinàmiques i inventar el seu propi escenari en el qual experimentar amb altres formes de relació i agència amb el món que ens rodeja.
Bar project pren com a nom i punt de partida un dels llocs de reunió social a la nostra cultura per extrapolar-ho al nostre àmbit i treballar des d'ell. Aquest lloc és el bar popular del cafè i la cervesa, pensat com a escenari per concebre el nostre pensament.
Bar project aposta per la hospitalitat com a motor d'una forma de treball, pensant aquesta com a idea i estrategia, com esperit, actitut i mode d'acció.
Equip:
Juan Canela, Andrea Rodriguez Novoa, Veronica Valentini
, direcció.

Esdeveniments passats