Chiquita Room

Villarroel, 25
08011 Barcelona
Dijous – Dissabte: 11:00 – 13:30 h, 16:30 – 20 h
Chiquita Room és un centre d’art i creació contemporània, l’activitat del qual abraça diversos àmbits: galeria, residència per a artistes, productora i comissària de projectes, editorial de llibres d’artista i escola d’inspiració. Situat al barri de Sant Antoni de Barcelona, està enfocat al treball interdisciplinari i col·lectiu, amb la voluntat de donar suport al talent local i internacional i amb un compromís profund d’escoltar per fomentar el potencial creatiu de persones i grups.

Equip:
Laura González Palacios, direcció
Noemi Saia, gestió i col·leccions
Sergi Álvarez Riosalido, comunicació i internacionalització
Ámbar Amill Bosco, diseny

Esdeveniments en curs

Esdeveniments passats