Fabra i Coats: Fàbrica de Creació

Carrer de Sant Adrià, 20
Barcelona 08030
Dilluns a divendres: de 9 a 22 h
Dissabtes: de 10 a 21 h
Diumenges: d'11 a 21 h
Agost tancat (excepte residents)
Som un ecosistema en el qual artistes i col·lectius de diferents disciplines poden desenvolupar la seva activitat i trobar suport. Els artistes residents tenen accés a espais flexibles i adaptables a la seva activitat, als quals poden accedir a través de diferents convocatòries. També se’ls facilita suport i eines per poder establir vincles i relacions més enllà de l’equipament, de manera que puguin donar un impuls a la seva carrera.

Paral·lelament, a la fàbrica acollim un ampli programa d’activitats públiques de caràcter artístic i contemporani, que ens situa com un equipament de referència a tota la ciutat, al mateix temps que mantenim estrets llaços amb Sant Andreu i el seu veïnat.

Actualment, el nostre treball es fonamenta en tres grans eixos que es corresponen amb els grans objectius de les polítiques culturals de l’Ajuntament de Barcelona: suport a la creació; art i educació; governança i treball comunitari.