Halfhouse

c/ Santander 15, planta 2
Barcelona      
Visites concertades.

Halfhouse és una fusió de casa i espai d’intercanvi i comunicació artística. Volem participar activament a la realitat artística de la ciutat, acollir projectes i convidar a la comunitat artística a que es faci seu aquest espai. Els ojectius de Halfhouse són:
- Establir un punt de trobada entre artistes novells, artistes professionals, crítics i comissaris i iniciatives diverses.
- Contribuir a aquesta comunicació a través de la organització d’exposicions col·lectives, xerrades i trobades diverses.
- Mantenir un espai dinàmic, flexible, obert i acollidor.
- Procurar un espai d’experimentació per a artistes, on l’error pugui tenir cabuda com a part del procès creatiu.
- Proporcionar recolzament discursiu, truita de patates i vi.
- Prioritzar el treball directe amb els artistes, el recolzament a la producció i el desenvolupament crític de la programació.

Equip:
Alberto Peral i Sinéad Spelman

Esdeveniments en curs

Esdeveniments passats