Hangar

Emilia Coranty, 16 – Can Ricart

08018 Barcelona

Dilluns – Divendres: 10:00 – 14:00 h, 15:00 – 19:30 h

Dijous oberts:
 Cada dijous a la tarda assessories gratuïtes en els diversos labs d’ Hangar.
Hangar és un centre obert per a la recerca i la producció artística que dóna suport a creadors i artistes. La missió d’Hangar és recolzar als creadors en totes les fases del procés de producció de les arts visuals, i contribuir a la millor consecució de cadascun dels seus projecte. Per a això, tot els nostres serveis es concentren a facilitar l’accés dels artistes als recursos materials i tècnics necessaris, i a aportar un context d’experimentació i de lliure transferència de coneixement.

El centre ofereix un context i uns serveis que possibiliten la recerca i el desenvolupament de les produccions artístiques de forma parcial o integral, i acompanya els seus resultats mitjançant la seva inclusió en diverses xarxes i plataformes o la detecció de les possibilitats de l’ancoratge dels projectes en altres sectors.

Esdeveniments passats