Mercat de les Flors

El Mercat de les Flors és un espai motor i punt d’encontre de propostes per al foment de les arts de moviment, suport en la consolidació de companyies de qualitat i de públic per a la dansa i altres arts similars. Per aconseguir-ho treballa en xarxa amb diversos agents i altres equipaments nacionals, estatals i internacionals, tant públics com privats en l’àmbit de la cultura i el pensament contemporanis. Els nostres valors són el ser conscientment innovadors, vocacionalment internacionals, transversalment cooperadors, rigorosament sostenibles, socialment compromesos, i organitzativament flexibles.

Equip:
http://mercatflors.cat/el-mercat/presentacio/equip-del-mercat/

Esdeveniments passats