PLAGA

PLAGA és una proliferació de propostes artístiques en llocs que habitualment no s’usen com a espais d’acollida d’art. Té lloc a Barcelona a meitats del mes de Juny i reuneix exposicions, performances i accions en pisos particulars, en tallers d’artistes, al carrer i en espais cedits especialment per a l’ocasió. Vol extendre durant un cap de setmana, l’art per la ciutat com una plaga, fent-se visible en els marges de l'àmbit de circulació establert.

El festival PLAGA és iniciativa d’un grup obert i heterogeni interessat en l’art en totes les seves vessants –creació, teoria, gestió, educació- que ha vist com l’accés al món artístic professional es fa cada vegada més difícil, però que aprofita aquesta situació per a fer coses amb els recursos que té a la seva disposició. PLAGA serveix com a camp d’assaig, com a espai de prova i error i com a oportunitat d’aprendre experimentant.

Esdeveniments passats