Santa Mònica

La Rambla, 7
08002 Barcelona

De dimarts a diumenge i festius: 11h - 20'30h.
Dilluns tancat, excepte festius.

Dies tancats: 25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener, Divendres Sant i 1 de Maig.
El Santa Mònica és un centre interdisciplinari d’arts dedicat a impulsar la creació contemporània. El seu objectiu és servir com a plataforma de difusió de la creativitat contemporània a Catalunya i com a espai de reflexió per promoure el debat i generar idees sobre els conceptes que envolten la creació artística i la seva relació amb el públic.

En aquest escenari cultural, el Santa Mònica té la voluntat d’esdevenir un espai en constant construcció de nous significats compartits. Habitat per artistes amb múltiples veus i provinents de diverses disciplines, assumeix la nova responsabilitat de generar marcs d’actuació cultural oberts a la participació.

El Santa Mònica convida periòdicament un conjunt d’artistes de diferents àmbits a treballar col·lectivament en projectes de creació. Paral·lelament, diversos gremis, grups híbrids formats per convocatòria pública, experimenten amb les mateixes infraestructures institucionals des de les seves pràctiques artístiques com a part addicional de la programació. En total, més de quaranta artistes participen cada quatre mesos en un procés de construcció compartida, agrupat sota un tema que es concreta també col·lectivament.

Creadors i creadores activats a diversos nivells i la mateixa ciutadania actuen connectats amb el centre en una lògica de xarxa que proporciona rols actius de concreció i de presa col·lectiva de decisions. Mitjançant aquest exercici de desjerarquia institucional, el nou Santa Mònica abraça una metodologia que fomenta fórmules diverses de participació horitzontal.

Esdeveniments passats