GRAF brings you the programme of contemporary art in Catalonia. The agenda that combines all agendas.

9a Biennal d’Art Leandre Cristòfol

Venue: Centre d'art la Panera
Plaça de la Panera, 2
25002 Lleida
Price: Free event
Exhibition
El Centre d’Art la Panera celebra la 9a Biennal d’Art Leandre Cristòfol, entre el 31 de gener i el 24 de maig de 2015. La selecció de creadors i obres per a la 9a Biennal d’Art Leandre Cristòfol, que organitza el Centre d’Art la Panera de Lleida, segueix les pautes fonamentals que han guiat les darreres edicions: ampliar i configurar la col·lecció, amb propostes que s’inscriguin en alguna de les línies conceptuals que s’han anat traçant a partir de les diferents edicions de la Biennal. També la transversalitat i fluctuació entre disciplines —arts visuals, arquitectura i disseny— és un altre tret fonamental de les darreres edicions, el qual es consolida en aquesta amb la presència d’Andrés Jaque, Àlex Trochut i Xavier Mañosa. D’altra banda, la participació del Centre de Documentació de La Panera es concreta amb la presentació de les edicions especials que han ingressat en el seu fons durant 2013 i 2014, la qual anirà a càrrec d’Antònia del Río. La proposta és una reflexió sobre les múltiples possibilitats que sorgeixen en organitzar la informació, en aquest cas les edicions. Al llarg dels darrers disset anys, la col·lecció del Centre d’Art la Panera ha atorgat al projecte de centre d’art un contingut i un valor patrimonial que ha contribuït a enfortir-lo substancialment. Artistes participants: Eva Fàbregas, Marco Godoy, Andrés Jaque, Mercedes Mangrané, Guillermo Mora, Juan Pérez Agirregoikoa, Teresa Solar, Julia Spínola, Antònia del Río, Àlex Trochut i Xavier Mañosa, Mauro Vallejo, Verònica Vicente. El Centre d’Art la Panera celebra la 9a Biennal d’Art Leandre Cristòfol, entre el 31 de enero y el 24 de mayo de 2015. La selección de creadores y obras para la 9a Biennal d’Art Leandre Cristòfol, que organiza el Centre d’Art la Panera de Lleida, sigue las pautas fundamentales que han guiado las últimas ediciones: ampliar y configurar la colección, con propuestas que se inscriban en alguna de las líneas conceptuales que se han ido trazando a partir de las diferentes ediciones de la Biennal. También la transversalidad y fluctuación entre disciplinas —artes visuales, arquitectura y diseño— es otro rasgo fundamental de las últimas ediciones, el cual se consolida en ésta con la presencia de Andrés Jaque, Àlex Trochut y Xavier Mañosa. Por otro lado, la participación del Centro de Documentación de La Panera se concreta con la presentación de las ediciones especiales que han ingresado en su fondo durante 2013 y 2014, que irá a cargo de Antònia del Río. La propuesta es una reflexión sobre las múltiples posibilidades que surgen al organizar la información, en este caso las ediciones. A lo largo de los últimos diecisiete años, la colección del Centre d’Art la Panera ha atorgado al proyecto de centre de arte un contenido y un valor patrimonial que ha contribuido a fortalecerlo sustancialmente. En esta edición estarán presentes: Eva Fàbregas, Marco Godoy, Andrés Jaque, Mercedes Mangrané, Guillermo Mora, Juan Pérez Agirregoikoa, Teresa Solar, Julia Spínola, Antònia del Río, Àlex Trochut y Xavier Mañosa, Mauro Vallejo, Verònica Vicente.
9a Biennal d’Art Leandre Cristòfol