GRAF brings you the programme of contemporary art in Catalonia. The agenda that combines all agendas.

Concert de Phill Niblock + Ensemble for New Music Tallin en el marc del cicle Sampler Sèries i del Festival Mixtur.

17:0021:00 h
Venue: Fundació Antoni Tàpies
Aragó, 255
08007 Barcelona
Price: 7 €€

Dissabte 25 d’abril, 17 h

Phill Niblock + Ensemble for New Music Tallin

En el marc del cicle Sampler Sèries i del Festival Mixtur.

17.00 h Ensemble for New Music Tallin

Seleccionats a la categoria d’intèrprets de la Convocatòria Mixtur 2015, l’Ensemble for New Music Tallin està format per un nucli principal de membres, tots estudiants o graduats de l’Estonian Academy of Music and Theater, i un important conjunt de col·laboradors i artistes convidats. El projecte va néixer l’any 2012 pel compositor Arash Yazdani i té com a objectiu principal la introducció d’aspectes diferents i poc coneguts de la nova música, desenvolupant així una important tasca de suport a la creació de noves obres i l’estrena dels treballs de la nova generació de compositors estonians. Més informació: Festival Mixtur

18.15 h Confluències i divergències entre la música contemporània i l’art sonor.

Taula rodona moderada per Jordi Alomar, musicòleg, gestor cultural i periodista musical especialitzat en l’estudi de les noves músiques i l’art sonor. Con la participació de: Domènec González de la Rubia, compositor i pressident de l’Associació Catalana de Compositors i de la Federació d’Associacions Ibèriques de Compositors. Ramon Lazkano, compositor resident del Festival Mixtur 2015, director del cicle de Música Contemporània de la Quincena Musical de San Sebastián i professor del Musikene. Lluís Nacenta, musicòleg comissari de l’exposició Interval sobre art sonor de la Fundació Antoni Tàpies i d’altres projectes amb el Festival Sonar, l’Arts Santa Mònica o el CCCB. Arturo Rodríguez Morató, sociòleg director del Centre d’Estudis sobre Cultura, Política i Societat de la Universitat de Barcelona. Manuel Rodeiro, compositor i professor de l’Escola Superior de Música de Catalanya i responsable de les Jornades de Música Contemporània del Centro Galego de Arte Contemporánea.

19.30 h Phill Niblock. Touch

El compositor i videoartista nord-americà Phill Niblock és un dels pares del que alguns han anomenat música drone, una branca del minimalisme musical que es basa en l’ús de tons o clústers de tons sostinguts en el temps que evolucionen lentament a partir de petites variacions (ja siguin tímbriques o sobre l’altura del so). Les seves obres, compostes per ordinador a partir de mostres de sons pregravats i presentades en directe amb diversos sistemes d’altaveus, configuren masses sonores extàtiques, vibracions de l’aire que experimentem com a vibració del cos a partir d’un cert volum de so. Més informació: L’Auditori Amb la mateixa entrada es podrà accedir al concert de Ensemble for New Music Tallin, la taula rodona i el concert de Phill Niblock. En col·laboració amb L’Auditori i Festival Mixtur.

Sábado 25 de abril, 17 h

Phill Niblock + Ensemble for New Music Tallin

En el marco del ciclo Sampler Sèries y del Festival Mixtur.

17.00 h Ensemble for New Music Tallin

Seleccionados en la categoría de intérpretes de la Convocatoria Mixtur 2015, Ensemble for New Music Tallin está formado por un núcleo principal de miembros, todos estudiantes o graduados del Estonian Academy of Music and Theater, y un importante conjunto de colaboradores y artistas invitados. El proyecto fue iniciado el año 2012 por el compositor Arash Yazdani y tiene como objetivo la introducción de diferentes y poco conocidos aspectos de la nueva música, desarrollando así una importante tarea de apoyo a la creación de nuevas obras y al estreno de trabajos de la nueva generación de compositores de Estonia. Más información: Festival Mixtur

18.15 h Confluencias y divergencias entre la música contemporánea y el arte sonoro.

Mesa redonda moderada por Jordi Alomar, musicólogo, gestor cultural y periodista musical especializado en el estudio de las nuevas músicas y el arte sonoro. Con la participación de: Domènec González de la Rubia, compositor y presidente de la Associació Catalana de Compositors y de la Federación de Asociaciones Ibéricas de Compositores. Ramon Lazkano, compositor residente del Festival Mixtur 2015, director del ciclo de Música Contemporánea de la Quincena Musical de San Sebastián y profesor del Musikene. Lluís Nacenta, musicólogo comisario de la exposición Interval sobre arte sonoro de la Fundació Tàpies y de otros proyectos con el Festival Sonar, el Arts Santa Mònica o el CCCB. Arturo Rodríguez Morató, sociólogo director del Centre d’Estudis sobre Cultura, Política i Societat de la Universitat de Barcelona. Manuel Rodeiro, compositor, profesor de la Escola Superior de Música de Catalanya y responsable de las Jornadas de Música Contemporánea del Centro Galego de Arte Contemporánea.

19.30 h Phill Niblock. Touch

El compositor y videoartista norteamericano Phill Niblock es uno de los padres de lo que algunos han denominado música drone, una rama del minimalismo musical que se basa en el uso de tonos o clústeres de tonos sostenidos en el tiempo que evolucionan lentamente a partir de pequeñas variaciones (ya sean de timbres o sobre la altura del sonido). Sus obras, compuestas por ordenador a partir de muestras de sueños pregrabadas y presentadas en directo con varios sistemas de altavoces, configuran masas sonoras extàticas, vibraciones del aire que experimentamos como vibración del cuerpo a partir de un cierto volumen de sonido. Más información: L’Auditori Con la misma entrada se podrá acceder al concierto de Ensemble for New Music Tallin, la mesa redonda y el concierto de Phill Niblock. En colaboración con L’Auditorio y Festival Mixtur.

Saturday 25 April, 5 p.m.

Phill Niblock + Ensemble for New Music Tallin

In collaboration with Sampler Sèries cycle and Festival Mixtur.

5 p.m. Ensemble for New Music Tallin

Selected on the performers category of the Open Call Mixtur 2015, Ensemble for New Music Tallin is a platform made of a core of principal members, main musicians, and a larger body of collaborators or guest artists. The musicians of ENMT are former students and graduates of Estonian Academy of Music and Theater. The project was founded in 2012 and the major emphasize of Ensemble for New Music Tallinn (ENMT) has always been on introducing different and less discovered aspects of new music to worldwide public, commissioning new pieces to Estonian and international promising and talented composers and being responsible for Estonian premiers of several milestone works. More information: Festival Mixtur

6:15 p.m. Confluences and divergences between contemporary music and sound art

Round table moderated by Jordi Alomar, musicologist, cultural manager and music journalist specializing in the study of new music and sound art. With the participation of: Domènec González de la Rubia, composer and president of the Catalan Association of Composers and Iberian Federation of Asociations of Composers. Ramon Lazkano, resident composer of the Festival Mixtur 2015, director of program of contemporary music of the San Sebastián Musical Fortnight and Musikene teacher. Lluís Nacenta, musicologic curator of the Interval exhibition about sound art at Fundació Tàpies and other projects with the Festival Sonar, Arts Santa Mònica and CCCB. Arturo Rodríguez Morató, sociologist director of the Center for the Study of Culture, Politics and Society of the Universitat de Barcelona. Manuel Rodeiro, composer, professor of the Escola Superior de Música de Catalanyaand manager of the contemporary music program of the Centro Galego de Arte Contemporánea.

7:30 p.m. Phill Niblock. Touch

American composer and video artist Phill Niblock is one of the fathers of what some have called drone music, a branch of musical minimalism that is based on the use of tones or tone clusters sustained over time, slowly evolve from small variations (whether of rings or on the height of the sound). His works, composed by computer from dreams prerecorded samples and presented with various speaker systems, set ecstatic sound masses and vibrations of the air that we experience as body vibration from a certain volume of sound. More information: L’Auditori In collaboration with L’Auditori and Festival Mixtur.

Concert de Phill Niblock + Ensemble for New Music Tallin en el marc del cicle Sampler Sèries i del Festival Mixtur.