GRAF brings you the programme of contemporary art in Catalonia. The agenda that combines all agendas.

Convocatòria del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2015

Venue: Sant Andreu Contemporani
Gran de Sant Andreu, 111
08030 Barcelona
Price: Free event
Open calls
Sant Andreu Contemporani obre la convocatòria del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas, un premi d’art jove d’abast nacional que contempla quatre modalitats: OBRA, PROJECTE, PUBLICACIÓ i COMUNICACIÓ GRÀFICA. Poden concursar tots els creadors i col·lectius artístics, nacionals o estrangers, residents a l’estat espanyol, nascuts després de l’1 de gener de 1979. En el cas dels col·lectius, es requereix que almenys la meitat dels membres que l’integren compleixin aquests requeriments. La participació a la convocatòria suposa l’acceptació íntegra de las bases. La presentació de propostes es realitzarà exclusivament on-line. Els artistes interessats a participar han de completar els formularis d’inscripció que es troben al web: http://santandreucontemporani.org/ca/premio/convocatoria-2015 Per a l’èxit de la inscripció és imprescindible emplenar correctament els formularis i respectar el format i pes que s’indica per a imatges i documents adjunts. Aquells creadors que utilitzin mitjans audiovisuals en la seva obra poden adjuntar enllaços per al visionat (webs personals, blocs, Vimeo, Youtube…). En el cas de no emplenar íntegrament la informació dels formularis la sol·licitud serà denegada. El termini màxim d’inscripció on-line és dijous 26 de març a les 22h. El jurat d’aquesta edició està format per Vicent Fibla (director Lo Pati), Núria Güell (artista) i Miguel Amado (crític i comissari independent). Pots consultar les bases de la convocatoria aquí. Formulari d’inscripció, aquí.
Sant Andreu Contemporani abre la convocatoria del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas, un premio de arte joven de alcance nacional que contempla cuatro modalidades: OBRA, PROYECTO, PUBLICACIÓN y COMUNICACIÓN GRÁFICA. Pueden concursar todos los creadores y colectivos artísticos, nacionales o extranjeros, residentes en España, nacidos después del 1 de enero de 1979. En el caso de los colectivos, se requiere que al menos la mitad de los miembros que lo integren cumplan estos requerimientos. La participación en la convocatoria supone la aceptación íntegra de las bases. La presentación de propuestas se realizará exclusivamente on-line. Los artistas interesados en participar deben completar los formularios de inscripción que se encuentran en la web: http://santandreucontemporani.org/es/premio/convocatoria-2015 Para el éxito de la inscripción es imprescindible rellenar correctamente los formularios y respetar el formato y peso que se indica para imágenes y documentos adjuntos. Aquellos creadores que utilicen medios audiovisuales en su obra pueden adjuntar enlaces para el visionado (webs personales, blogs, Vimeo, Youtube…). En el caso de no cumplimentar íntegramente la información de los formularios la solicitud será denegada. El plazo máximo de inscripción on-line es el jueves 26 de marzo a las 22 h. El jurado de esta edición está formado por Vicent Fibla (director Lo Pati), Núria Güell (artista) y Miguel Amado (crítico y comisario independiente). Puedes consultar las bases de la convocatoria aquí. Formulario de inscripción, aquí.
Convocatòria del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2015