GRAF brings you the programme of contemporary art in Catalonia. The agenda that combines all agendas.

Epíleg. The Book Lovers

Després de quatre exposicions centrades en l’anàlisi de possibles formes d’escriptura en l’art contemporani —un pròleg i tres capítols dedicats a diversos registres textuals: la crònica, la ficció i el manifest—, El text: principis i sortides tanca la seva programació amb un epíleg. Amb el projecte The Book Lovers, David Maroto i Joanna Zielinska porten diversos anys investigant i recuperant novel·les escrites per artistes, des de referències clàssiques del segle xx a escrits de ficció d’artistes actuals. Un arxiu en expansió que comprèn ja més de 200 títols (el text com a principi) i que en aquest cas, a més a més, complementen amb tres propostes expositives (el text com a sortida) que fan derivar la construcció narrativa en altres formats de presentació del relat. D’una banda, el treball performatiu de Cally Spooner (Ascot, Regne Unit, 1983); de l’altra, les videoinstal·lacions d’Alexander Singh (Bordeus, França, 1980); i finalment, l’obra gràfica de Tom Phillips (Londres, Regne Unit, 1937). Com a part final d’un llibre, l’epíleg és un exercici de síntesi en què es pot constatar i revisar els arguments i les conclusions fonamentals del llibre. A tall de tancament d’un any dedicat a les relacions entre art i literatura a través d’un intens programa d’exposicions i activitats, The Book Lovers. La preparació de la novel·la suposa per a nosaltres un comiat idoni. Un comiat literal, directe, llegit. Des dels espais i els temps habituals en un centre d’art, El text: principis i sortides ens ha permès explorar els hàbits de consum literari i intentar adaptar certs ritmes propis de la lectura a l’experiència emocional de recórrer una exposició o participar en les seves activitats.
Epíleg. The Book Lovers