Convocatòria de projectes de recerca i experimentació artística La Escocesa 2020

Venue: La Escocesa
Pere IV, 345
08019 Barcelona
Price: Free event
Open calls
La Escocesa obre una convocatòria de projectes de recerca i experimentació, adreçada tant a associades com a externs. Termini obert fins el 20 de gener a les 13h.
L’objecte de la present convocatòria és promoure projectes de recerca i experimentació, individuals o col·lectius, per realitzar a La Escocesa al llarg del 2020. Aquests han d’estar d’alguna manera connectats amb l’àmbit artístic i han de contenir aportacions de continguts, conceptualització, metodologia, planificació, formació i estratègies de col·lectivització.

Tota la informació sobre els requisits i la documentació que cal aportar es troba a les bases adjuntes en la nostra web.

El 8 de gener oferirem una trobada per a l’explicació i resolució de dubtes sobre tot el referent a la convocatòria.

Convocatòria de projectes de recerca i experimentació artística La Escocesa 2020