Introduction to dance: Training mechanics and choreographic tools with Magdalena Garzón

Venue: La Visiva
Sepúlveda 85, baixos dreta
08015 Barcelona
Price: From 12€ to 45€
Open calls
INICIACIÓ A LA DANSA: Mecàniques de l’entrenament i eines coreogràfiques amb Magdalena Garzón