Due to the current situation, programming in GRAF has been affected. Now, in phase 1, some spaces are open by appointment, check their websites and social media for more info!

HILOMENTAL “LA GUERRA EN CASA” amb Lucía Egaña

Venue: L'Estruch
Sant Isidre, 140
08206 Sabadell
Price: Free event
Presentation
HILOMENTAL ”Sesiones Videológicas” són debats lúdics i reflexius, a dues bandes, entre diferents pensadors, creadors o agents culturals, propers o no al llenguatge audiovisual; des d'artistes, cineastes o publicistes fins a músics, escriptors, comissaris o crítics. Aquesta sessió versarà entorn l'apropiació de l'espai domèstic com a lloc des del qual articular una política social. El tema ha estat proposat per Ingrid Guardiola, i serà abordat per l'equip d'HILOMENTAL al que s’uneix una convidada especial, Lucía Egaña. Lucia Egaña és artista independent, video-maker i activista freelance Ingrid Guardiola és professora universitària, investigadora i gestora cultural. HILOMENTAL és un projecte de Félix Pérez-Hita i Arturo Bastón i en el qual han col·laborat gent com Eugeni Bonet, Raúl Minchinela, Mery Cuesta, David Carabén, Andrés Hispano, Lucas Quejido, Julia Morandeira, Reverendo Tedi KGB, Miguel Ángel Blanca, Isidor Fernández, Javier Calvo, Andreu Meixide i Marcel·lí Antúnez. http://www.lestruch.cat/#nauestruch_385 http://www.lucysombra.org/ http://hilomentalsesionesvideologicas.blogspot.com.es/ http://hilomental.tumblr.com/HILOMENTAL ”Sesiones Videológicas” son debates lúdicos y reflexivos, a dos bandas, entre diferentes pensadores, creadores o agentes culturales, cercanos o no al lenguaje audiovisual; desde artistas, cineastas o publicistas hasta músicos, escritores, comisarios o críticos. Esta sesión versará entorno la apropiación del espacio doméstico como lugar desde el cual articular una política de lo social. El tema ha sido propuesto por Ingrid Guardiola, y será abordado por el equipo de HILOMENTAL al que se suma una invitada especial, Lucía Egaña. Lucia Egaña es artista independiente, video-maker y activista freelance Ingrid Guardiola es profesora universitària, investigadora y gestora cultural. HILOMENTAL es un proyecto de Félix Pérez-Hita y Arturo Bastón y en el que han colaborado gente como Eugeni Bonet, Raúl Minchinela, Mery Cuesta, David Carabén, Andrés Hispano, Lucas Quejido, Julia Morandeira, Reverendo Tedi, M.a. Blanca y Javier Calvo, Andreu Meixide y Marcel.lí Antúnez. http://www.lestruch.cat/#nauestruch_385 http://www.lucysombra.org/ http://hilomentalsesionesvideologicas.blogspot.com.es/ http://hilomental.tumblr.com/