GRAF brings you the programme of contemporary art in Catalonia. The agenda that combines all agendas.

LA FIGURA PERFECTA

19:00 h
Venue: DAFO
Anselm clavé, 2
Lleida
Price: Free event
Exhibition
«La figura perfecta» se centra en la idea d’ordre còsmic, i en l’anàlisi entre allò sagrat i allò profà, per incidir en les relacions i analogies entre els elements màgics i el poder. Es tracta d’un plantejament proper a situacions i moments a mig camí entre l’experiència física i el valor narratiu que, mitjançant un discurs flexible —amb matisos paròdics, i no exempts d’humor— destil·la una actitud de confiança màxima davant de l’esforç per desxifrar aspectes com la qualitat sobrenatural, la fantasia, la simbologia o l’enigma. La figura perfecta se centra en la idea de orden cósmico, y en el análisis entre lo sagrado y lo profano, para incidir en las relaciones y analogías entre los elementos mágicos y el poder. Un planteamiento próximo a situaciones y momentos a medio camino de la experiencia física y el valor narrativo que, mediante un discurso flexible -con tintes paródicos, y no exentos de humor- destila una actitud de confianza máxima ante el esfuerzo por descifrar aspectos como la cualidad sobrenatural, la fantasía, la simbología o el enigma.
LA FIGURA PERFECTA