GRAF brings you the programme of contemporary art in Catalonia. The agenda that combines all agendas.

LUIS BISBE · ACTUALITAT RABIOSA

19:3023:55 h
Venue:

Price: Free event
Opening

Instal·lació

24.10 / 13.12.2014

Descripció: “Actualitat rabiosa” sorgeix de la forçada intersecció entre el legítim entotsolament i l'actualitat entesa com a una versió refinada de la realitat que clama amb persistència pel seu tros d'audiència, invadint fins i tot les experiències voluntàriament més refractàries. Aquests encontres donen lloc a sis intervencions, que s'expandeixen cap a l'interior i exterior de la galeria. Tot provocant una hibridació forçada entre diverses pretensions procedents d'àmbits que disten entre sí i de diversa naturalesa, que s'aglutinen al voltant d'un formalisme neutralitzat i una intenció manifestos.

Instalación 24.10 / 13.12.2014 Descripción: “Actualidad rabiosa” surge de la intersección forzosa entre el legítimo ensimismamiento y la actualidad entendida como una versión refinada de la realidad que clama persistentemente por su trozo de audiencia, invadiendo hasta las experiencias voluntariamente más refractarias. Estos encuentros dan lugar a seis intervenciones, que se expanden hacia el interior y el exterior de la galería, en las que se provoca una hibridación forzosa entre diversas pretensiones procedentes de ámbitos distantes entre sí y de diversa naturaleza, que se aglutinan alrededor de un formalismo neutralizante y una intención manifiestos.
LUIS BISBE · ACTUALITAT RABIOSA