GRAF brings you the programme of contemporary art in Catalonia. The agenda that combines all agendas.

Performativitat i Feminismes

17:0020:00 h
Venue: L'Estruch
Sant Isidre, 140
08206 Sabadell
Price: Free event
Workshop
DIVENDRES 14 i 21 de NOVEMBRE de 17 a 20h La investigadora i crítica d’art Maite Garbayo condueix el taller en què s’analitzen els punts de trobada entre les pràctiques performàtiques i les teories feministes a través del concepte de performativitat, basat en la filosofia del llenguatge de J. L. Austin, i revisat posteriorment per J. Derrida i per J. Butler, que proposa la noció de “performativitat de gènere”. El 1929, la psicoanalista britànica Joan Rivière concebia la feminitat com una màscara, una eterna disfressa, en la seva conferència "Womanliness as a Masquerade". S'obria una porta per pensar la identitat i la subjectivitat com teatralitzacions, com actuacions conformades per gestos, postures i actes susceptibles de materialitzar presències corporals. El taller analitza els punts de trobada entre les pràctiques performàtiques i les teories feministes a través del concepte de performativitat, pres de la filosofia del llenguatge de JL Austin, i revisat posteriorment per J. Derrida i per J. Butler, qui proposa la noció de "performativitat de gènere". La performance esdevé no només en espai d'agenciament feminista, sinó també en camp de proves des del qual proposar estratègies que posen en crisi les directrius de la representació hegemònica i les formes habituals de mirar i ser mirada / o. Els feminismes i les pràctiques performàtiques tenen en comú el seu caràcter dúctil i permeable, la seva obertura al experiencial i la seva capacitat d'operar des de lògiques diferencials. Maite Garbayo Maeztu (Pamplona, 1980) Investigadora i crítica d'art. Doctora en Història de l'Art per la Universitat del País Basc i Màster en Teoria Estètica per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic. Com a investigadora, s'ha especialitzat en teoria crítica feminista i estudis de performance. Recentment ha finalitzat la seva tesi doctoral, en què explora l'aparició del cos en la performance durant el tardofranquisme. Durant l'any 2013 ha estat Estada Acadèmica del Programa Universitari d'Estudis de Gènere de la UNAM. Ha publicat textos en diversos llibres, catàlegs d'exposicions i revistes especialitzades en art contemporani. Compagina la investigació i l'escriptura amb períodes de docència i és editora de la revista Pipa. * IMATGE de l'acció de Olga L. Pijoan a TRA73, Col·legi d'Arquitectes de Barcelona, 1973VIERNES 14 i 21 de NOVIEMBRE de 17 a 20h En 1929, la psicoanalista británica Joan Rivière concebía la feminidad como máscara, como eterno disfraz, en su conferencia “Womanliness as a masquerade”. Se abría una puerta para pensar la identidad y la subjetividad como teatralizaciones, como actuaciones conformadas por gestos, poses y actos susceptibles de materializar presencias corporales. El taller analiza los puntos de encuentro entre las prácticas performáticas y las teorías feministas a través del concepto de performatividad, tomado de la filosofía del lenguaje de J.L. Austin, y revisado con posterioridad por J. Derrida y por J. Butler, quien propone la noción de “performatividad de género”. La performance se convierte no solo en espacio de agenciamiento feminista, sino también en campo de pruebas desde el que proponer estrategias que ponen en crisis las directrices de la representación hegemónica y las formas habituales de mirar y ser mirada/o. Los feminismos y las prácticas performáticas tienen en común su carácter dúctil y permeable, su apertura a lo experiencial y su capacidad de operar desde lógicas diferenciales. Maite Garbayo Maeztu (Pamplona, 1980) Investigadora y crítica de arte. Doctora en Historia del Arte por la Universidad del País Vasco y Máster en Teoría Estética por la Universidad Nacional Autónoma de México. Como investigadora, se ha especializado en teoría crítica feminista y estudios de performance. Recientemente ha finalizado su tesis doctoral, en la que explora la aparición del cuerpo en la performance durante el tardofranquismo. Durante el año 2013 ha sido Estancia Académica del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Ha publicado textos en diversos libros, catálogos de exposiciones y revistas especializadas en arte contemporáneo. Compagina la investigación y la escritura con periodos de docencia y es editora de la revista Pipa. * IMAGEN de la acción de Olga L. Pijoan en TRA73, Col·legi d'Arquitectes de Barcelona, 1973