GRAF brings you the programme of contemporary art in Catalonia. The agenda that combines all agendas.

RES NO S’ATURA. ACTE I PREFACI

Venue: DAFO
Anselm clavé, 2
Lleida
Price: Free event
Exhibition
Coincidint amb l’exposició Res no s’atura, al Centre d’Art la Panera, proposem una extensió del projecte a l’espai DAFO. Paral·lelament a l’exposició principal, es planteja Res no s’atura. Acte i Prefaci: una col·lectiva que continua funcionant en base al diàleg entre diferents obres i artistes. En aquest cas, no partim de la Col·lecció Josep Suñol, sinó de la tria d’alguns dels artistes que han passat pel Nivell Zero de la Fundació Suñol, sota l’epígraf Acte; i una altra tria dels artistes que a la 8a Biennal d’Art Leandre Cristòfol van formar part del Prefaci. Un punt de partida que posa de manifest l’interès de la Fundació Suñol, La Panera i DAFO per donar suport als artistes joves que incideixen en l'escena de la creació actual. En aquest sentit, a DAFO, un espai satèl·lit de La Panera, es confecciona un dialèctica creuada entre quatre artistes: Marla Jacarilla i Adrianna Wallis, com a participants del Prefaci de la Biennal; i Bruno Ollé i Ricardo Trigo, com artistes que han realitzat projectes individuals al Nivell Zero de la Fundació Suñol. Amb aquesta nova presentació es cerca la interacció entre treballs de diferent procedència, i des d'un esquema flexible se centra en desenvolupar dos conceptes: per un costat, la idea de complexitat i fractura de les narratives clàssiques i lineals, com és el cas de Notas al pie de Dublinesca, de Marla Jacarilla, i Giroscopio Croma, de Ricardo Trigo (peça que formava part de la instal·lació "Fácil. Complicar en discurso, sin el ni un"); i per l’altre, generar una nova materialitat, ja sigui objectual o espacial, a partir de la deconstrucció dels objectes originals i la transformació dels seus usos, com succeeix en el cas dels treballs de Rare et Magnifique d'Adrianna Wallis, i en els objectes escultòrics i de dibuixos que formaven part de la instal·lació Hoy es siempre todavía, de Bruno Ollé. Coincidiendo con la exposición Nada se detiene, en el Centre d'Art la Panera, proponemos una extensión del proyecto en DAFO. Paralelamente a la exposición principal planteamos Nada se detiene. Acto y Prefacio, una exposición colectiva que sigue funcionando en base al diálogo entre diferentes obras y artistas. En este caso, no partimos de la Colección Josep Suñol, sino de una elección de algunos de los artistas que han pasado por el Nivel Zero de la Fundación Suñol bajo el epígrafe Acto; y otra selección de los artistas que en la 8ª Bienal de Arte Leandre Cristòfol formaron parte del Prefacio. Un punto de partida que pone de manifiesto el interés de la Fundació Suñol, el Centre d’Art la Panera y DAFO por el apoyo a los artistas jóvenes que inciden en la escena de la creación actual. En este sentido, en DAFO, espacio satélite de La Panera, se confecciona un dialéctica cruzada entre cuatro artistas: Marla Jacarilla y Adrianna Wallis, como participantes del Prefacio de la Bienal; y Bruno Ollé y Ricardo Trigo, como artistas que han realizado proyectos individuales en Nivell Zero de la Fundación Suñol. Con esta nueva presentación se busca la interacción entre trabajos de distinta procedencia, y desde un esquema flexible, se centra en dos conceptos a desarrollar: en primer lugar, en la idea de complejidad y fractura de las narrativas clásicas y lineales, como es el caso de Notas al pie de Dublinesca, de Marla Jacarilla, y Giroscopio croma, de Ricardo Trigo (pieza que conformaba parte de la instalación Fácil. Complicar en discurso, sino el ni un, que se pudo ver en Nivell Zero); y en segundo lugar, al generar una nueva materialidad ya sea objetual o espacial a partir de la deconstrucción de los objetos originales y la transformación de sus usos, como sucede en el caso de los trabajos de Rare et Magnifique, de Adrianna Wallis, y en los objetos escultóricos y los dibujos que formaban parte de la instalación Hoy es siempre Todavía, de Bruno Ollé.
RES NO S’ATURA. ACTE I PREFACI