RES NO S’ATURA

Venue: Centre d'art la Panera
Plaça de la Panera, 2
25002 Lleida
Price: Free event
Exhibition
L’exposició Res no s’atura proposa establir un diàleg entre la Col·lecció Josep Suñol i la col·lecció del Centre d’Art la Panera a través de la mostra d’una selecció de 36 peces procedents d’ambdues col·leccions. La Col·lecció Josep Suñol es va començar a configurar als anys setanta i conté obres datades entre 1915 i 2008. Per la seva banda, la Col·lecció del Centre d’Art la Panera inclou obres des de finals dels noranta fins l’actualitat, que l’Ajuntament de Lleida ha anat reunint al llarg de les vuit edicions de la Biennal d’Art Leandre Cristòfol. En alguns sentits, aquesta última es podria entendre com una extensió del testimoni del segle XX que ofereix la Col·lecció Josep Suñol. L’exposició, ideada pels directors d’ambdós espais, Glòria Picazo i Sergi Aguilar, proposa un recorregut conjunt per algunes obres de les dues col•leccions i estableix punts de confluència i d’interacció a partir de conceptes comuns com el cos, la identitat, el paisatge, la ciutat o d’altres, que poden generar reflexions entorn al panorama de l’art contemporani. La disposició de les peces per parelles i petits grups temàtics ofereix l’oportunitat d’analitzar les diferents formes de mirar dels artistes des de la distància cronològica. El relat que construeix l’exposició s’estén fins als nostres dies, i adquireix un sentit crític si s’entén com a element per a l’anàlisi històrica i artística. La selecció d’obres d’ambdues col·eccions reunida per al projecte posa de manifest, que tot i que hi ha un salt generacional, existeix una certa continuïtat de criteris i de plantejaments formals que ens ajudaran a resseguir alguns dels trets fonamentals que han caracteritzat l’art dels darrers anys, sobretot al nostre país però també amb alguns exemples d’artistes estrangers. El projecte vol destacar, alhora, les sinèrgies del discurs narratiu entre una fundació privada com és la Fundació Suñol de Barcelona, amb una col·lecció reunida durant la segona meitat del segle XX, i els d’un centre d’art públic com és el Centre d’Art la Panera, depenent de l’Ajuntament de Lleida, que començà a funcionar l’any 2003. L’exposició es va poder veure a la Fundació Suñol entre el 13 de febrer i el 3 de maig de 2014. La exposición Nada se detiene propone establecer un diálogo entre la Colección Josep Suñol y la Colección del Centre d’Art la Panera a través de la muestra de una selección de 36 piezas procedentes de ambas colecciones. La Colección Josep Suñol se comenzó a configurar en los años setenta, y contiene obras datadas entre 1915 y 2008. Por su lado, la Colección del Centre d’Art la Panera incluye obras desde finales de los noventa hasta la actualidad, que el Ajuntament de Lleida ha ido reuniendo a lo largo de las ocho ediciones de la Bienal de Arte Leandre Cristòfol. En algunos sentidos, esta última se podría entender como una extensión del testimonio del siglo XX que ofrece la Colección Josep Suñol. La exposición, ideada por los directores de ambos espacios, Glòria Picazo y Sergi Aguilar, propone un recorrido conjunto por algunas obras de las dos colecciones y establece puntos de confluencia y de interacción a partir de conceptos comunes como el cuerpo, la identidad, el paisaje, la ciudad u otros, que pueden generar reflexiones en torno al panorama del arte contemporáneo. La disposición de las piezas por parejas y pequeños grupos temáticos ofrece la oportunidad de analizar las diferentes formas de mirar de los artistas desde la distancia cronológica. El relato que construye la exposición se extiende hasta nuestros días, y adquiere un sentido crítico si se entiende como elemento para el análisis histórico y artístico. La selección de obras de ambas colecciones reunida para este proyecto pone de manifiesto, que aunque existe un salto generacional, hay una cierta continuidad de criterios y de planteamientos formales que nos ayudaran a reseguir algunos de los rasgos fundamentales que han caracterizado el arte de los últimos años, sobretodo en nuestro país, pero también con algunos ejemplos de artistas extranjeros. El proyecto pretende destacar, al mismo tiempo, las sinergias del discurso narrativo entre una fundación privada como es la Fundació Suñol de Barcelona, con una colección reunida durante la segunda mitad del siglo XX; y un centro de arte público, como el Centre d’Art la Panera, dependiente del Ajuntament de Lleida, que comenzó a funcionar en 2003. La exposición se pudo ver en la Fundació Suñol entre el 13 de febrero y el 3 de mayo de 2014.
RES NO S’ATURA