GRAF brings you the programme of contemporary art in Catalonia. The agenda that combines all agendas.

Retrats de museus

19:0021:00 h
Venue:

Price: Free event
Presentation, Screening

Dimecres 29 d’abril, 19 h

Retrats de museus

Sessió de projeccions comentades en viu amb Laurent Goldring.
La sessió del 29 d’abril a la Fundació Antoni Tàpies forma part d’una sèrie de projeccions comentades en viu que van començar el darrer desembre per a Vídeo et Après al Centre Pompidou i el març al Gaite Lyrique de París. La pròxima reunió tindrà lloc al Beirut Art Center de Beirut. L’objectiu en cada ocasió és tornar a veure les obres ja muntades, tractar temes que encara no han estat comentats i construir una pel·lícula nova seguint les línies traçades durant el comentari. En aquesta sessió s’evidenciarà una de les transformacions del museu actual: deixar de ser la memòria del passat i representar el laboratori del futur. La particularitat de les obres fílmiques de Laurent Goldring és que es basen en un treball a llarg termini que fa que retorni al motiu reiteradament, deixant que l’especificitat d’un lloc o un cos emergeixin de la imatge. Per desconstruir incessantment el que ja s’ha vist que impedeix veure, ell visiona, munta, torna a gravar fins que el significat es manifesta de forma evident. Una repetició propera als passos inaugurals de la modernitat, ja sigui la de Monet a Ruán o la de Cézanne a Sainte-Victoire, quan la repetició crea cada vegada una obra única i independent mentre construeix una ressonància que va peça en peça. Aquest procés d’aprofundiment que roman obert d’obra en obra segueix sent un mètode inusual en el món de la imatge en moviment. Laurent Goldring reinterpreta les pel·lícules de dues maneres. En primer lloc, tornant a gravar, utilitzant el procediment descrit, les mateixes escenes, els mateixos llocs, les mateixes històries, les mateixes multituds. En segon lloc, rellegint les filmacions i els anteriors treballs per descobrir noves coherències i possibilitats. Les sessions de projecció són una oportunitat per analitzar aquest aspecte del seu treball. Activitat en francès amb traducció. Amb el suport de l’Institut Français de Barcelona. Més informació: http://fundaciotapies.org/site/spip.php?article8315

Miércoles 29 de abril, 19 h

Retratos de museos

Sesión de proyecciones comentadas en vivo con Laurent Goldring.
La sesión del 29 de abril en la Fundació Antoni Tàpies forma parte de una serie de proyecciones comentadas en vivo que comenzaron en diciembre para Vidéo et Après en el Centro Pompidou, y en marzo en el Gaite Lyrique de París. La próxima sesión se celebrará en el Beirut Art Center de Beirut. El objetivo en cada ocasión es volver a ver las obras ya montadas, tratar temas que aún no han sido comentados, y construir una nueva película siguiendo las líneas trazadas por el comentario. En esta sesión se pondrá en evidencia una de las transformaciones del museo actual: de memoria del pasado a laboratorio del futuro. La particularidad de las obras fílmicas de Laurent Goldring es que se basan en un trabajo a largo plazo que le hace volver al motivo, dejando que la especificidad de un lugar o un cuerpo emerja de la imagen. Para deconstruir incesantemente lo ya visto que impide ver, él visiona, monta y re-graba hasta que su significado se manifiesta de forma evidente. Una repetición cercana a los pasos inaugurales de la modernidad, ya sea Monet en Ruán o Cézanne en Sainte-Victoire, cuando la repetición crea cada vez una obra única e independiente a la vez que construye una resonancia que va de pieza en pieza. Este proceso de profundización que permanece siempre abierto de obra en obra sigue siendo un método inusual en el mundo de la imagen en movimiento. Laurent Goldring re-interpreta sus películas de dos maneras. En primer lugar regrabando según el procedimiento descrito las mismas escenas, los mismos lugares, las mismas historias, las mismas multitudes. En segundo lugar, releyendo las filmaciones y los anteriores trabajos para descubrir nuevas coherencias y oportunidades. Las sesiones de proyección son una oportunidad para analizar este aspecto de su trabajo. Actividad en francés con traducción. Con el soporte del Institut Français de Barcelona.
Más información: http://fundaciotapies.org/site/spip.php?article8316

Retrats de museus