Due to the current situation, programming in GRAF has been affected. Now, in phase 1, some spaces are open by appointment, check their websites and social media for more info!

Sant Jordi Market

16:0020:00 h
Venue: Blueproject Foundation
Princesa, 57
08003 Barcelona
Price: Free event
Cada 23 d'abril Catalunya intercanvia llibres i roses com a celebració de la festa de Sant Jordi. La Blueproject Foundation se suma a aquesta celebració tradicional que inunda els carrers de llibres i flors. Com a part dels objectius de la fundació de promoure i ajudar els artistes i creatius joves de la ciutat, la Blueproject Foundation organitza un mercat en el qual puguin oferir el seu treball editorial, publicacions o il·lustracions de diferent format. Obert a la participació de qualsevol persona interessada, aquest esdeveniment pretén a més reforçar la relació amb les institucions educatives com les escoles Eina, Elisava i Massana. Al llarg de la tarda del 23 d'abril, a la Sala Project de la fundació, ubicada al carrer Princesa 57, els artistes podran vendre una selecció dels seus treballs així com conèixer les obres d'altres creadors de la ciutat. Així mateix, en col·laboració amb la Fundació Phonos i la Universitat Pompeu Fabra, a les 19h oferirem "Improvisació a tres", un concert d'improvisació, a càrrec de Liba Vilavecchia, amb el saxofon, Nuno Rebelo, amb la guitarra preparada i electrònica i Eugene Martynec, Intergalactic Ratolí (electrònica en temps real).  Cada 23 de abril Cataluña intercambia libros y rosas como celebración de la fiesta de Sant Jordi. La Blueproject Foundation se suma a esta celebración tradicional que inunda las calles de libros y flores. Como parte de los objetivos de la fundación de promover y ayudar a los artistas y creativos jóvenes de la ciudad, la Blueproject Foundation organiza un mercadillo en el que puedan ofrecer su trabajo editorial, publicaciones o ilustraciones de diferente formato. Abierto a la participación de cualquier interesado, este evento pretende además reforzar la relación con las instituciones educativas como las escuelas Eina, Elisava o Massana. A lo largo de la tarde del 23 de abril, en la Sala Project de la fundación ubicada en la calle Princesa 57, los artistas pondrán a la venta una selección de sus trabajos así como conocer las obras de otros creadores de la ciudad. Asimismo, en colaboración con la Fundación Phonos y la Universidad Pompeu Fabra, a las 19h ofreceremos “Improvisación a tres”, un concierto de improvisación, a cargo de Liba Vilavecchia, con el saxofón, Nuno Rebelo, con la guitarra preparada y electrónica y Eugene Martynec, Intergalactic Ratolí (electrónica en tiempo real).Each April 23rd, Catalonia exchanges books and roses celebrating Sant Jordi. Blueproject Foundation wants to join this traditional celebration that fills the streets with books and flowers. As part of the objectives of the foundation to promote and assist Young artists and creative of the city, Blueproject Foundation organizes a market where they can offer their editorial work, publications or illustrations in different format. Open to everyone interested, this event also aims to strength the relationship with educational institutions such as Eina, Elisava or Massana schools. Throughout the afternoon of April 23rd, in the Sala Project of the Foundation, on Calle Princesa 57, artists can sell a selection of their work and see the works of other artists of the city. In collaboration with Phonos Foundation and the University Pompeu Fabra, the Foundation offers "Improvisació a tres" at 7pm, a concert by Liba Vilavecchia, with the  saxophone, Nuno Rebelo, with the prepared guitar and electronics and Eugene Martynec, Intergalactic Ratolí (live electronics).