GRAF brings you the programme of contemporary art in Catalonia. The agenda that combines all agendas.

TALLER PER A PERFORMANCE a càrrec de Joan Morey

17:0020:00 h
Venue: Hangar
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart
08018 Barcelona
Price: 120 € / € per a socis de la AAVC 95€
Performance, Workshop
Postmortem En les pràctiques artístiques actuals la performance ocupa un lloc important. Que avui sigui tan popular es deu a la llarga tradició en l’àmbit de les arts, la normalització com a mitjà d’expressió artística o fins i tot a l’economia de recursos per a la producció de projectes d’art en temps de crisi. Però això no significa que es coneguin els mecanismes de gestió i producció de la performance a la perfecció, ja que les problemàtiques que el performance art va generar en les arts plàstiques des dels anys seixanta segueixen encara vigents. Tant els creadors com els agents culturals que opten per incorporar la performance en el seu àmbit de producció han de tenir un coneixement exhaustiu del mitjà i les seves particularitats per obtenir el major rendiment dels projectes. Per aquest motiu és necessari conèixer els codis del llenguatge de la performance i controlar els seus mecanismes de gestió, divulgació i comercialització. Aquest TALLER PER A PERFORMANCE pretén resoldre qüestions pràctiques (pertinents a la realització d’un projecte de performance, el seu finançament, l’espai de representació, la figura del performer, les diferents audiències, la durada, els drets d’imatge, el pla estratègic, l’obra derivada…) per utilitzar la performance com a mitjà d’expressió artística de forma eficaç. ¿A QUI VA DIRIGIT? A creadors i agents culturals interessats en la performance com a mecanisme de producció en l’Art Contemporani. OBJECTIUS TALLER PER A PERFORMANCE té com a objectius: proporcionar informació sobre les diferents formes de gestió d’un projecte performàtic (mitjançant l’exposició i estudi de casos) i facilitar eines pràctiques per a la seva execució (des de fer un pre-projecte a la seva producció o documentació) tenint en compte el pla d’actuació i disseny estratègic que permeten introduir i rendibilitzar la performance al mercat de l’Art o la indústria cultural.
¿QUAN? 1, 2, 3, 4, y 5 de desembre de 17 a 20 h. 5 sessions de 3 hores. / TOTAL: 15 hores
¿ON?
Aula_Hangar C/ Emilia Coranty, 16 Can Ricart E-08018 Barcelona PREU 120€  (95 € per a socis de la AAVC) BIO DEL DOCENT: JOAN MOREY (Mallorca, 1972) En el desenvolupament de la meva trajectòria proposo alternatives a la exposició mitjançant una sèrie de confrontacions entre obra d’art i audiència. Principalment exploro el llenguatge del performance per generar situacions teatralitzades (a través d’actors o intérprets), posades en escena (a manera de mise en scènes o ambientacions) o intervencions específiques (partint del lloc o context que alberga el projecte). Paral·lelament aquests performances donen lloc a peces de vídeo, display expositiu, publicacions, etc. amb la finalitat de dilatar al màxim la seva productivitat dins del meu discurs artístic. D’entre els meus projectes de performance destaquen:: CASCANDO_Variacions per una altra peça dramàtica a l’atri del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA, 2013); TROMPE-L’OEIL_A piece in two acts a Can Felipa
Arts Visuals (Barcelona, 2012); L’ENSINISTRAMENT_ Variacions per actor, iPad i furgó preparat a Fabra i
Coats Centre d’Art (Barcelona, 2012); BAREBACK_el Poder i la Mort, a la capella|oratori de la Misericòrdia (Palma, 2010); GRITOS & SUSURROS_Converses amb els Radicals a La Capella/ ICUB (Barcelona, 2009); «Pour en finir avec le jugement de dieu» a Performing ARCO/Galeria Horrach Moyà (Madrid, 2008); OBEY, Humillados & Ofendidos al Centro Galego de Arte Contemporánea/CGAC (Santiago de Compostela, 2007/2009) o POSTMORTEM_Projet en Sept Tableaux al claustre renaixentista de l’antic Centre d’Art Santa Mònica/CASM (Barcelona, 2006/2007). +info i inscripcionsPostmortem En las prácticas artísticas actuales la performance ocupa un lugar importante. Que hoy sea tan popular se debe a la larga tradición en el ámbito de las artes, su normalización como medio de expresión artística o incluso la economía de recursos para la producción de proyectos de arte en tiempos de crisis. Pero esto no significa que se conozcan los mecanismos de gestión y producción de la performance a la perfección, ya que las problemáticas que el performance art generó en las artes plásticas desde los años sesenta siguen todavía vigentes. Tanto los creadores como los agentes culturales que optan por incorporar la performance en su ámbito de producción han de tener un conocimiento exhaustivo del medio y sus particularidades para obtener el mayor rendimiento de los proyectos. Por este motivo es necesario conocer los códigos del lenguaje de la performance y controlar sus mecanismos de gestión, divulgación y comercialización. Este TALLER PARA PERFORMANCE pretende resolver cuestiones prácticas (pertinentes a la realización de un proyecto de performance, su financiación, el espacio de representación, la figura del performer, las diferentes audiencias, la duración, los derechos de imagen, el plan estratégico, la obra derivada…) para utilizar la performance como medio de expresión artística de forma eficaz. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? A creadores y agentes culturales interesados en la performance como mecanismo de producción en el Arte Contemporáneo. OBJETIVOS TALLER PARA PERFORMANCE tiene como objetivos: proporcionar información sobre las diferentes formas de gestión de un proyecto performático (mediante la exposición y estudio de casos) y facilitar herramientas prácticas para su ejecución (desde realizar el pre-proyecto a su producción o documentación) teniendo en cuenta el plan de actuación y diseño estratégico que permiten introducir y rentabilizar la performance en el mercado del Arte o la industria cultural. ¿CUÁNDO? 1, 2, 3, 4, y 5 de diciembre de 17 a 20 h. 5 sesiones de 3 horas. / TOTAL: 15 horas ¿DÓNDE? Aula_Hangar C/ Emilia Coranty, 16 Can Ricart E-08018 Barcelona PRECIO 120€  (95 € para socios de la AAVC) BIO DEL DOCENTE: JOAN MOREY (Mallorca, 1972) En el desarrollo de mi trayectoria propongo alternativas a la exposición a través de una serie de confrontaciones entre obra de arte y audiencia. Principalmente exploro el lenguaje del performance para generar situaciones teatralizadas (a través de actores o intérpretes), puestas en escena (a modo de mise en scènes o ambientaciones) o intervenciones específicas (partiendo del lugar o contexto que alberga el proyecto). Paralelamente estos performances dan lugar a piezas de vídeo, display expositivo, publicaciones, etc. con el fin de dilatar al máximo su productividad dentro de mi discurso artístico. De entre mis proyectos de performance destacan: CASCANDO_Variaciones para otra pieza dramática en el átrio del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA, 2013); TROMPE-L’OEIL_A piece in two acts en Can Felipa
Arts Visuals (Barcelona, 2012); L’ENSINISTRAMENT_ Variaciones para actor, iPad y furgón preparado en Fabra i
Coats Centre d’Art (Barcelona, 2012); BAREBACK_el Poder i la Mort, en la capilla|oratorio de la Misericòrdia (Palma, 2010); GRITOS & SUSURROS_Conversaciones con los Radicales en La Capella/ ICUB (Barcelona, 2009); «Pour en finir avec le jugement de dieu» en Performing ARCO/Galería Horrach Moyà (Madrid, 2008); OBEY, Humillados & Ofendidos en el Centro Galego de Arte Contemporánea/CGAC (Santiago de Compostela, 2007/2009) o POSTMORTEM_Projet en Sept Tableaux en el claustro renacentista del antiguo Centre d’Art Santa Mònica/CASM (Barcelona, 2006/2007). +info i inscripciones
TALLER PER A PERFORMANCE a càrrec de Joan Morey