GRAF brings you the programme of contemporary art in Catalonia. The agenda that combines all agendas.

Taller “Producción de bolsillo”

18:0021:00 h
Venue: Hangar
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart
08018 Barcelona
Price: 95 € / amb el carnet de soci de la AAVC o d’estudiant 85€
Workshop
Taller per faltar-li el respecte als instruments musicals i donar-li vida als sons que poden generar els objectes que ens envolten. Aquest taller pren com a base l’enregistrament d’objectes quotidians per a la creació musical, al mateix temps que mostre les tècniques per utilitzar instruments musicals a manera d’objectes per trobar altres timbres. Arròs, paper alumini, llaunes, globus, llibres, saliva, claus, PVC, la teva antiga guitarra, fins i tot l’objecte més absurd podria ser nostre següent protagonista. Aquí no es descarta gens sense abans provar-ho ! Les classes es divideixen en: Teoria:: exposició del tema amb exemples, teoria, escoltes i taula rodona. Pràctica: exercici donat en el qual cadascun busqués integrar el contingut de la classe a la seva visió i producció musical. Un grup de treball per estimular la creativitat, fomentar el diàleg i la retroalimentació. Tenint com a objectiu la fabricació de micròfons, la creació d’un set d’objectes, la recol·lecció de fitxer per a una base de sons personals i la integració d’aquests materials a la preferència musical de cadascú. El curs va dirigit a: músics/productors i entusiastes de qualsevol gènere musical, artistes sonors i curiosos del so en general, amb ganes de noves experiències musicals i a la recerca d’un so més personal. Així com a públic interessat en la creació musical de baix pressupost, DIY, home estudis, disseny de live sets. PROGRAMA • Fent contacte -Fabricar i experimentar amb micròfons de contacte i electret. Objectius: Aprendre a soldar, usar micròfons de contacte/electrets, entendre el flux de corrent de l’àudio, començar a recollir objectes per a un set personal. • Del violin a la raqueta – Sons Reciclats: Sortirem al carrer a recollir objectes sonors des de la branca d’un arbre fins a la llanda d’una bici. – Instruments fets a casa: En el principi de la música els instruments no existien. Com ser el teu propi lutier. Objectius: Recol·lectar objectes que produeixin soroll, reconèixer llocs i materials on trobar fonts de so, comprendre les caixes acústiques, unir diversos sons en un mateix track. • Interrompent tot – Els preparats: Nous sons per a instruments vells. -Altaveu preparat: L’art de la re-enregistrament. Objectius: Construir altaveus, experimentar amb instruments musicals preparats, tècniques de re-enregistrament. • Les meravelles del feedback – Fent música amb feedback: De Jimi Hendrix al Onkyo – No input mixer, un oscil·lador amb moltes prestacions. Objectius: Comprendre musicalment el feedback, explorer les seves possibilitats i gravar els millors experiments. Calendari: 12 hores 4 sessions de 3h 2 caps de setmana: 27 i 28 de setembre / 4 i 5 d’octubre 18h a 21h Preu: 95€ / 85€ amb el carnet de soci de la AAVC o d’estudiant Materials requerits a l’assistent: Qualsevol tipus de gravador: gravador anàleg, de cassette, digital,, fins a la més barata gravadora de reporter o fins i tot el mòbil són acceptats. Impartit per: Carlos Edelmiro www.debolsillo.info orvonton_@hotmail.comTaller para faltarle el respeto a los instrumentos musicales y darle vida a los sonidos que pueden generar los objetos que nos rodean. Este taller toma como base la grabación de objetos cotidianos para la creación musical, a su vez muestra técnicas para utilizar instrumentos musicales a manera de objetos para encontrar otros timbres. Arroz, papel aluminio, latas, globos, libros, saliva, llaves, PVC, tu antigua guitarra, incluso el objeto más absurdo podría ser nuestro siguiente protagonista. Aquí no se descarta nada sin antes probarlo ! Las clases se dividen en: Teoría:: exposición del tema con ejemplos, teoría, escuchas y mesa redonda. Práctica: ejercicio dado en el que cada uno buscara integrar el contenido de la clase a su visión y producción musical. Un grupo de trabajo para estimular la creatividad, fomentar el dialogo y la retroalimentación. Teniendo como objetivo la fabricación de micrófonos, la creación de un set de objetos, la recolección de fichero para una base de sonidos personales y la integración de estos materiales a la preferencia musical de cada quien. El curso va dirigido a: músicos/productores y entusiastas de cualquier género musical, artistas sonoros y curiosos del sonido en general, con ganas de nuevas experiencias musicales y en busca de un sonido más personal. Así como a público interesado en la creación musical de bajo presupuesto, DIY, home estudios, diseño de live sets. PROGRAMA • Haciendo contacto -Fabricar y experimentar con micrófonos de contacto y electret. Objetivos: Aprender a soldar, usar micrófonos de contacto/electrets, entender el flujo de corriente del audio, comenzar a recoger objetos para un set personal. • Del violin a la raqueta - Sonidos Reciclados: Saldremos a la calle a recoger objetos sonoros desde la rama de un árbol hasta la llanta de una bici. - Instrumentos hechos en casa: En el principio de la música los instrumentos no existían. Como ser tu propio lutier. Objetivos: Recolectar objetos que produzcan ruido, reconocer lugares y materiales donde encontrar fuentes de sonido, comprender las cajas acústicas, unir varios sonidos en un mismo track. • Interrumpiendo todo - Los preparados: Nuevos sonidos para instrumentos viejos. -Altavoz preparado: El arte de la re-grabación. Objetivos: Construir altavoces, experimentar con instrumentos musicales preparados, técnicas de re-grabación. • Las maravillas del feedback - Haciendo música con feedback: De Jimi Hendrix al Onkyo - No input mixer, un oscilador con muchas prestaciones. Objetivos: Comprender musicalmente el feedback, explorer sus posibilidades y grabar los mejores experimentos. Calendario:  12 horas 4 sesiones de 3h 2 fines de semana: 27 y 28 de septiembre /  4 y 5 de octubre 18h a 21h Precio: 95€ / 85€ con el carnet de socio de la AAVC o de estudiante Materiales requeridos al asistente: Cualquier tipo de grabador: grabador análogo, de cassette, digital,, hasta la más barata grabadora de reportero o incluso el móvil son aceptados. Impartido por: Carlos Edelmiro www.debolsillo.info orvonton_@hotmail.com
Taller “Producción de bolsillo”