Desconcert. Ciutat, soroll i màquina 1890-1990

19:0020:00 h
Lugar: Centre Cultural La Casa Elizalde
València, 302
08009 Barcelona
Precio: Actividad gratuita
Inauguración

A cura d’Alexandra Laudo

Si pensem en la història de l’Eixample i, per extensió, en la història de Barcelona, probablement se’ns faran presents imatges diverses que han anat conformant un imaginari de la ciutat: fotografies, filmacions i altres documents visuals que evidencien com l’urbanisme i la vida ciutadana han anat transformant-se amb el temps. Per contra, si volem evocar l’evolució de la sonoritat de Barcelona al llarg dels segles, com els sons i els sorolls de la ciutat han anat canviant amb els anys, possiblement ens resultarà força més difícil. La memòria històrica de les ciutats es conforma en gran part a partir de referències visuals, i menys des del registre dels seus sons. Tanmateix, les imatges també poden suggerir la dimensió sonora dels llocs i les situacions que documenten.

“Desconcert. Ciutat, soroll i màquina, 1890 – 1990” és una exposició construïda com una partitura, a partir d’una selecció de fotografies i filmacions provinents del fons fotogràfic Finestres de la memòria i d’altres arxius de la ciutat. L’exposició ens proposa un exercici sinestèsic: imaginar, a partir de documents visuals, la història sonora de l’Eixample i de Barcelona al llarg del segle passat, especialment aquella vinculada als sons i els sorolls generats per les màquines i els aparells que van anar irrompent a l’espai públic i a l’entorn domèstic, transformant el paisatge sonor de la ciutat: cotxes, tramvies, maquinària industrial, ràdios, televisors i telèfons, entre molts d’altres.

A l’exposició participen també quatre artistes contemporanis –Eulàlia Garcia VallsLaura GinèsMartí Madaula Esquirol i Xavi Rodríguez Martín–, cada un dels quals ha desenvolupat una obra nova a partir d’una o diverses imatges incloses a l’exposició.

Desconcert. Ciutat, soroll i màquina 1890-1990