Convocatòrias LES LLEIXES del CAM

Lugar: Centre d'Art Maristany
Àngel Guimerà, 2
08172 Sant Cugat del Vallès
Precio: Actividad gratuita
Convocatoria

Introducció i objectius

Les lleixes del CAM (Centre d’Art Maristany) vol esdevenir un espai expositiu de proximitat durant períodes breus de temps fent de l’àrea polivalent del centre un espai dinàmic i obert.

Les lleixes del CAM són un espai “antiexpositiu” al centre de Sant Cugat per a creadors/es que vulguin ensenyar en un format anunci emergent (pop-up) el treball que estàn realitzant, obtenint un feedback directe del públic.

Respectant la línea programativa del centre, les lleixes del CAM són un espai obert i proper on els creadors tenen accés a presentar públicament els seus projectes.

A qui s’adreça?

La convocatòria s’adreça a tots/es els/les artistes professionals o en vies de professionalització, col·lectius artístics, comissaris/àries i alumnes d’últims cursos en matèries artístiques i audiovisuals.

Sol·licitud

S’ha de presentar el projecte mitjançant un dossier en format pdf (de menys de 3Mb) a l’adreça de correu electrònic maristany@santcugat.cat, amb el codi LLEXCAM com a tema del missatge, aportant el material següent:

– Breu text amb descripció conceptual del treball de l’artista, comissari/ària o col·lectiu (statement)

– Proposta de projecte expositiu i dossier gràfic que reculli el concepte i, de manera opcional, la possible implantació a la sala d’exposició. Els/les artistes que treballin amb formats audiovisuals hauran d’afegir enllaços als vídeos i arxius

– Currículum professional (sector artístic, màx. 1 pàg.). En el cas dels col·lectius, currículum del col·lectiu i breus currículums individuals dels components

– Enllaços a webs amb material audiovisual complementari que es pugui aportar, projectes desenvolupats anteriorment i qualsevol informació addicional que pugui afegir valor al projecte o al treball de l’artista

Selecció i condicions de cessió

Els/les coordinadors/es del centre s’encarregaran d’escollir els projectes. En ser un format d’exposició tan breu no hi ha l’opció d’editar en format físic cap publicació, però sí que es podràn editar fulls de sala en blanc i negre on s’expliqui el projecte i on es podrà afegir informació sobre l’artista.

La cessió de l’espai és gratuïta per ensenyar breument les peces que es puguin encabir. No s’assumiran honoraris però els/les participants comptaran amb el suport que pugui aportar el personal del centre. Es recolzarà a l’artista amb la divulgació i la documentació de l’estada, que al final de temporada formarà part d’una publicació digital com a memòria del conjunt d’artistes que hagin passat per les lleixes i el recull de les informacions del full de sala.

Les propostes escollides rebran un correu electrònic informant de la seva selecció, amb una proposta de calendari que caldrà consensuar entre les parts.

Qualsevol canvi per motius de programació s’informarà amb temps per tal de poder pactar un nou calendari.

Qualsevol altre canvi o singularitat en la cessió de l’espai es consensuarà entre les dues parts.

La disponibilitat de l’espai ve condicionada per l’ocupació expositiva del centre.

El projecte seleccionat es mostrarà a les lleixes del CAM entre 15 i 21 dies, segons disponibilitat.

Dates rellevants de la convocatòria

La convocatòria de presentació de projectes estarà oberta durant tot l’any.

Espai on es desenvoluparà el projecte

Espai polivalent

Centre d’Art Maristany

convocatòries LES LLEIXES del CAM