102,53 m2 de Gerard Fernandez Rico

Lloc: Pigment Gallery
C/ Trafalgar, 70
08010 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Inauguració
102,53 m2 de Gerard Fernandez Rico