Visions of Displacement

19:0020:30 h
Lloc: Hangar
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart
08018 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Screening

El col·lectiu curatorial CampoBase presenta Visions of Displacement, un esdeveniment vinculat a la imatge en moviment, en el qual proposa una sèrie de projeccions d’obres vídeo. Les obres dels artistes seleccionats construeixen una història amb diverses veus que investiga el tema del desplaçament des de diferents perspectives. L’esdeveniment és una oportunitat per a obrir l’espai d’Hangar a un moment de diàleg i intercanvi informal, començant un camí compartit que conduirà a la creació del festival House of Displacement Barcelona, que ocorrerà el 27, 28 i 29 de març de 2020.

Vinculat a les disfuncions de les societats capitalistes avançades, el terme desplaçament es refereix tant a fenòmens materials com els fluxos turístics i migratoris i els fenòmens associats de gentrificació, com als aspectes psicològics i socials de l’allunyament de la realitat quotidiana. Cada aspecte de la vida contemporània, de fet, la societat, la ciència, la tecnologia i la naturalesa mateixa, es defineix cada vegada més pel moviment i la mobilitat humana. Això té profundes repercussions en la nostra manera d’estar en el món que es desenvolupa a través de trajectòries no lineals i precàries des d’un punt de vista emocional, econòmic, de gènere i geogràfic. Com podem orientar-nos en un context de mobilitat i canvi continus?

Les obres vídeos que es projectaran són:

La estética de un mapa inmobiliario (2017), Núria Güell and Levi Orta

I Dream the Mountain Is Still a Whole (2017), Shadi Harouni

Was it me? Screen memories (2018), Luca Staccioli

32.min.RELAX (How to Build an Archipelago).2 (2015), Natalia Trejbalova

From Settlement to Nomadism (2015-2016), Enrico Boccioletti

La suma de les veus dels artistes reuneix elements heterogenis la síntesi dels quals no pren la forma d’un discurs complet, sinó el d’una recerca constant. Compartits pel desig de reflexionar, en alguns casos redefinint la nostra presència en els espais desplaçats de la vida contemporània, els artistes no intenten revertir l’estat actual de les coses, sinó més aviat suggerir posicions, tècniques i eines per a rehabitar-ho.

Aquí més informació sobre els vídeos.

L’esdeveniment es durà a terme a la Sala Ricson d’Hangar.