GRAF, l’agenda que suma totes les agendes.

Si encara no reps la nostra Newsletter, pots subscriure't aquí

CONVOCATÒRIA ART JOVE CURADORIA 2024

Lloc:
Agència Catalana de Joventut Calàbria, 147 08015 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Convocatòries

ART JOVE CURADORIA 2024

L’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya presenta la convocatòria Art Jove Curadoria per desenvolupar 1 projecte en el marc de la Sala d’Art Jove durant l’any 2023.

La beca Art Jove Curadoria té per objectiu obrir un espai per a l’experimentació curatorial de persones i col·lectius joves, així com afavorir la seva professionalització. La convocatòria convida a desenvolupar dinàmiques de treball que estimulin processos de formació i d’acompanyament dels 18 projectes seleccionats en la convocatòria Art Jove Creació en les seves diferents fases d’investigació, de producció, de difusió i de presentació pública.

La Sala d’Art Jove entén la curadoria com una tasca relacional que comprèn totes aquelles pràctiques que desitgen tenir cura dels processos de creació artística, així com del seu desenvolupament contextual i situat. Des d’aquesta perspectiva «curar un espai» o «curar un projecte» implica un treball d’acompanyament i d’escolta, un intent d’entendre les necessitats dels creadors i del públic interpel·lat.

 

DOTACIÓ ECONÒMICA

a beca té una dotació econòmica de 3.600 euros, destinada a desenvolupar un procés de treball que tingui en compte les activitats formatives i la presentació pública dels 18 projectes seleccionats en la convocatòria Art Jove Creació. La quantitat d’activitats i de presentacions dels projectes de Creació serà variable en nombre i formats segons les metodologies específiques del projecte de Curadoria seleccionat.

 

A QUI ES DIRIGEIX

La convocatòria Art Jove Curadoria s’adreça a les persones que estiguin interessades a desenvolupar projectes de curadoria, individualment o en col·lectius d’un màxim de cinc persones, residents (empadronades) a Catalunya, i que tinguin entre 18 i 35 anys en el moment de presentar-hi la sol·licitud. Pel que fa a la participació de col·lectius, cal que almenys la meitat dels membres compleixin els requeriments de residència i d’edat. Cap membre del col·lectiu pot ser menor d’edat en el moment de la inscripció. No s’estableix cap límit pel que fa al nombre de propostes de projectes que cada participant vulgui presentar en la convocatòria.

 

DOCUMENTACIÓ

Per participar en la convocatòria, cal presentar la documentació següent:

  1. El formulari de la sol·licitud d’inscripció. Es pot accedir al formulari a www.saladartjove.cat.

 

  1. El dossier del projecte de curadoria ha d’estar elaborat en diàleg amb els projectes seleccionats en la darrera convocatòria d’Art Jove Creació* i ha d’incloure:

–   Declaració d’intencions (statement) en què es destaquin les dinàmiques de treball pròpies (màxim 1 pàgina).
–   Descripció del projecte i la metodologia de treball (màxim 3 pàgines).
–   Cronograma aproximat del projecte de curadoria que es vol dur a terme en el marc de la Sala d’Art Jove en l’any de resolució de la convocatòria (màxim 3 pàgines).
–   Documentació gràfica i textual de projectes recents vinculats a les tasques de curadoria, mediació, activació d’espais, etc. En el cas de mitjans audiovisuals, es poden adjuntar enllaços per al visionat (màxim 3 pàgines).

 

  1. El dossier del projecte s’ha d’incloure en un mateix document en PDF, el qual no pot superar les deu pàgines i s’ha d’adjuntar al formulari de sol·licitud d’inscripció.

* Les persones sol·licitants poden consultar els resums (statement) dels 18 projectes seleccionats a la convocatòria d’Art Jove Creació 2024 en el documet que trobareu al final d’aquesta pàgina.

 

COMISSIÓ DE VALORACIÓ

La Comissió de Valoració Art Jove Curadoria proposarà la selecció d’1 projecte per a la convocatòria d’Art Jove Curadoria. Estarà formada pel mateix jurat independent que ha contribuït en la selecció dels projectes seleccionats a Art Jove Creació 2024: Paula Artés, Rasmus Nilausen, Caro Novella i Eva Paià (com a part del col·lectiu gestor de Sala d’Art Jove).

 

CRITERIS DE SELECCIÓ

  1. Interès artístic i capacitat crítica de la proposta presentada, amb una ponderació de 30 sobre 100.
  2. Adequació de la metodologia de treball i el cronograma en relació amb els projectes seleccionats a Art Jove Creació, amb una ponderació de 40 sobre 100.
  3. Elaboració de propostes que tinguin en compte el desplegament de processos de treball col·laboratiu i un exercici d’implicació social a través de l’activació i la presentació pública dels projectes seleccionats en la convocatòria de Art Jove Creació, amb una ponderació de 20 sobre 100.
  4. Bagatge que els participants mostrin en les tasques de curadoria, tal i com es defineixen en aquesta convocatòria, amb una ponderació de 10 sobre 100.

 

PRESENTACIÓ I TERMINIS

Termini: 15 de febrer a les 14h.

Cal presentar la sol·licitud electrònicament a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat). S’hi poden consultar els sistemes d’identificació i de signatura electrònica vàlids.

 

CONSULTES

El 05 de febrer de 2024 a les 18h es farà una sessió per resoldre les consultes. Per participar-hi, cal enviar un correu electrònic a l’adreça artjove.dso@gencat.cat. En cas d’altres consultes es pot enviar un correu electrònic a aquesta mateixa adreça.

 

BASES ART JOVE CURADORIA 2024

FAQs CURADORIA 2024

STATEMENTS PROJECTES ART JOVE CREACIÓ 2024

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD 

CONVOCATÒRIA ART JOVE CURADORIA 2024