Art del codi: algorismes, generativitat i màquines intel·ligents

18:3021:30 h
Lloc: Hangar
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart
08018 Barcelona
Preu: 150€
Taller

Laboratori de Programació de C++ OpenFrameworks (nivell 1)

Combinant estudis de programació, arts i filosofia, aquest curs ofereix una ruta teòrica i pràctica per l’art digital i la recerca en estètica computacional, a través de l’estudi transversal de casos referencials en la història de l’art i el disseny computarizat i les transformacions tecno científiques i filosòfiques des del segle XVIII que apunten al coneixement i la transformació de la realitat des de nocions com a processos dinàmics, gradients i multiplicitats, en lloc de models basats en objectes estàtics i definicions fixes.

La nostra anàlisi abasta des dels algorismes en el disseny i arquitectura islàmica, els pioners de la màquina analítica i la gràfica computacional algorítmica i generativa, els autòmats artistes, la poesia aleatòria, combinatorial i la música algorítmica d’inicis del segle XX, la visualització i el data Mining, el viatge dels bits als àtoms implícit en la fabricació digital i la Internet de les Coses, exemples de narratives no lineals i interactives en el disseny de Videojocs i Realitat Virtual, fins a projectes com Deep Blue, Alexa, SenseTime i altres casos crítics de la Intel·ligència Artificial i els seus assemblatges sociopolítics, explorant qüestions com l’autonomia creativa de les màquines, el bias (injustícia, prejudicis i discriminació algorítmica), la petjada psicològica i la influència dels algorismes sobre la política, el coneixement, l’estètica i la imaginació.

Portarem les idees a la pràctica programant en el llenguatge C++ usant openFrameworks, un entorn de programació lliure i flexible que permet que artistes i investigadors generin el seu propi programari d’alt rendiment i escalabilitat. Durant el curs es desenvoluparan projectes pràctics que inclouen creació de gràfics, animacions, remescles multimèdia, aplicacions per manipular raw data, vídeos, so, text i imatges basades en la interacció via dispositius externs com a ratolí, teclat, micròfon i càmera web, construcció de models 3D.

Dirigit a
Interessats en art digital, comunicació i art audiovisual, disseny 3D i arquitectura computalitzada, disseny gràfic, publicitat, el disseny interactiu i la música, programació informàtica. Historiadors dels mitjans, investigadors en filosofia, tecnologia, psicologia, humanitats i ciències socials.

Objectius
– Coneixements històrics i conceptuals sobre estètica digital que suportin la nostra recerca crítica i producció creativa amb algorismes.
– Desenvolupament de programari propi usant C++ / OpenFrameworks per recollir i manipular data, produir continguts audiovisuals i models 3D.
– Conèixer els fonaments de la construcció de sistemes intel·ligents
i les seves aplicacions en anàlisis de dades, visió, llenguatge i aprenentatge.

Requeriments: El workshop està orientat a gent amb poca o cap experiència en programació C++ / openFrameworks.
És recomanable assistir amb ordinador propi a totes les sessions.

Pre requisits: No existeixen

Àrees d’aplicació:
Arts, Creació audiovisual, vídeo per performances, televisió, concerts en viu, espectacles públics. Desenvolupadors de 3D, realitat virtual i augmentada. Ciències i Visualització de dades, publicitat, arquitectura, fotografia, disseny gràfic.

Dates: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21 de setembre 2018
Horari: 18:30-21:30
Durada: 27 hores
Matrícula: 150 €

Programa

– Apunts de la Interrelació Ciència i Filosofia: Empirisme transcendental i materialisme. Fites en l’evolució Científica i Filosòfica en la comprensió de sistemes dinàmics i fenòmens complexos.

-Conceptes de les Ciències de la Complexitat, Aleatoreitat, Caos, autòmats cel·lulars, algorismes genètics, Sistemes Dinàmics i No lineals, xarxes neuronals, sistemes de reacció-difusió, fractals, vida artificial i Sistemes L, Teories dels Assemblatges.

– Codi i Naturalesa: Computació, art procedural i sistemes autònoms. Teoria i Història de l’art algorítmic i generatiu. Anàlisi de l’evolució tècnica i estètica de les arts algorítmiques i generatives per mitjà d’estudi de casos referencials.

– Intel·ligència Artificial i Poder: Big data i Big Brother.
Fonaments de la construcció de sistemes intel·ligents i les seves aplicacions en anàlisis de dades, visió, llenguatge i aprenentatge. Anotacions de implicacions sociopolítiques.

– Introducció a la programació en C++: Programació orientada a objectes, Sintaxis. Objectes OF, tipus de dades, funcions, estructures de control, gestió de memòria, processament CPU i GPU. Dissenyar i elaborar un projecte propi de C++ usant OpenFrameworks. Sistema de addons i integració de addons seleccionats.

– Dibuixar amb píxels, línies, geometries primitives 2D, tipografies, polígons dinàmics. Integració, mescla, collage i blend d’imatges per capes. Exportar mapes de bits JPG PNG i imatges vectorials PDF SVG, animacions i pel·lícules.

– Control Audiovisual: seqüències d’imatges, reproducció i enregistrament de pel·lícules. Reproducció, enregistrament i manipulació de samples d’àudio, Anàlisi FFT. Tècniques sampling i síntesi audiovisual.

– Fonaments d’interactivitat: Entrada des de ratolí, teclat, micròfon i càmera web. Creació d’una interfície gràfica de l’usuari GUI. Disseny d’Esdeveniments: Seqüències Automàtiques, Temporitzadors, Condicions complexes i contingències. Algorismes generatius i evolutius.

-Importar/exportar XML, CSV, JSON. Tècniques de Data Mining i Connexió amb APIs de Xarxes Socials en Internet. Metodologies de disseny per a representació audiovisual de dades.

– Creació 3D: Generació de patrons i xarxes tipus mesh 2D/3D. Fractals i generació de formes complexes. Sistemes de partícules i simulació gravetat, forces d’atracció i repulsió. Crear models 3D a partir de processos algorítmics i generatius. Mètodes de Render i Exportació 3D com STL, OBJ per a Fabricació Digital

– Publicar aplicacions executables (EXE, DMG) per a ordinadors i mòbils.

A càrrec de: LIBERTAR.IO – PROGRAMA D’ESTUDIS EN FILOSOFIA I ARTS DIGITALS
http://www.libertar.io

Álvaro Pastor és Arquitecte, artista electrònic, investigador en Ciències Cognitives i Realitat Virtual. MSc Sistemes Cognitius i Mitjans Interactius (Universitat Pompeu Fabra), des de 2006 és creador d’entorns reals – virtuals i experiències multi sensorials. Ha estat col·laborador en Art-ificial.org, SPECS Synthetic Perceptive Emotive Cognitive Systems Research Group @ Universitat Pompeu Fabra, Sonomapa.org, 010.BIO Virtual and Augmented Reality Arts Agency, Virtualsense.org. Des de 2014 dirigeix el Programa d’Estudis en Filosofia i Arts Digitals en Hangar.org.
++

Inscripció a: https://hangar.org/ca/news/art-del-codi-algorismes-generatividad-i-maquines-intelligents/

Art del codi: algorismes, generativitat i màquines intel·ligents