Impressió 3D per a artistes

18:3021:30 h
Lloc: Hangar
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart
08018 Barcelona
Preu: 60€
Taller

Aquest curs està orientat als qui desitgin incorporar aquesta tecnologia al seu treball habitual com a mitjà i recurs per a les seves produccions.

La impressió 3D és una tecnologia amb caràcter disruptiu que té un camp d’aplicació immens, i que podem aprofitar para empoderar el nostre treball i el de la nostra comunitat:

Ancoratges, peces de sustentació, unions per a les nostres instal·lacions
Suports per a escultures
Potes perdudes per a una taula de mescla
Ganxos penjadors per a un bastidor
Tapes per a la lent de càmera
Plantilles per a tall i mesurada
Suport per al projector
Sistemes de construcció modular
Caixes per als nostres prototips d’electrònica
Peces i material didàctic per als nostres alumnes
Motlles, tests i recipients varis
“Pitutos, cositos, plastiquitos” i quanta forma se’ns ocorri.

Cada participant desenvoluparà un projecte d’impressió aplicat al llarg de les trobades, que imprimirem cap al final del curs.

Dirigit a:

No cal coneixement previ. Portar ordinador, en tant que sigui possible.

Objectius:

Conèixer la tecnologia, els seus abastos i limitacions.
Aplicar la impressió 3D a un projecte concret.
Utilitzar diferents opcions de programari de modelatge (OpenScad – Tinkercad).
Aconseguir dissenyar peces de mitja complexitat.
Aprendre l’operació bàsica d’una impressora 3D i imprimir les peces modelades.

Durada: 9 hores

Calendari: dimarts 18 i 25 de setembre i 2 d’octubre de 18:30 a 21:30

Matrícula: 60 €

Temes:

Fabricació digital additiva. Impressió 3D. Cinc minuts d’història. Hacking i obsolescència programada. Impacte social i econòmic. Exemples d’aplicació orientats a projectes artístics. Diferents tecnologies d’impressió. Tecnologia FDM. Funcionament. Tipus d’impressora FDM. Materials d’impressió. Prototipado ràpid. Etapes, flux de treball i exemple pràctic. Abastos, limitacions i recomanacions per a l’ús i possible armat de la nostra pròpia impressora. Estratègies de producció. Pensar un projecte propi. Modelatge 3D. Programaris de modelatge OpenScad i Tinkercad. Parametrització. Slicing. Repositoris. Compartir els nostres models amb la comunitat. Futur i perspectives.

Imparteix:

Patricio Rivera, integrant del col·lectiu TMTMTM de producció tecnològica.

Inscripció a: https://hangar.org/ca/programa-hangar/formacio-continua/impresio-3d-per-a-artistes/

Impressió 3D per a artistes