Control de sintetitzadors modulars amb Max 7 i Max4Live amb Francisco Colasanto

18:0019:00 h
Lloc: Hangar
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart
08018 Barcelona
Preu: 25€
Taller

Calendari: Dimecres 17 d’Octubre
Horaris: de 10:30 a 14:30 i de 15:30 a 19:30
Durada:8 hores
Lloc: Hangar, Calle Emilia Coranty, 16. Barcelona
Idioma: Castellà
Preu: 25€
Inscripció: Es realitza de forma online. Places limitades. Acceptació dels alumnes per ordre d’inscripció.
Requisits: No és necessari tenir coneixements previs de Max/Msp
Es requereix que els alumnes portin les seves pròpies computadores amb els següents programes instal·lats: Max/Msp i Ableton Live Suite (que inclou Max for Live). Serveixen les versions de prova de tots els programes, que poden descarregar-se des d’aquí: Max/Msp, Ableton Live Suite

Francisco Colasanto
Compositor i pedagog, que participa en el Festival Zeppelin 2018 amb el seu projecte «Dr. Zoppa». Llicenciat en Composició electroacústica per la Universitat Nacional de Quilmes (Argentina), actualment cursa un Doctorat a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic. És subdirector del Centre Mexicà per a la Música i les Arts Sonores (CMMAS) i professor de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic. Ha publicat el llibre «Max/MSP: guia de programació per a artistes».

Objectius del curs

1.Introduir als alumnes en les tècniques de programació utilitzant la plataforma orientada a objectes Max 7 i Max4Live
2.Desenvolupar i analitzar diferents tècniques de control i processament d’Àudio Digital i MIDI
3.Crear diferents programacions (patches) que permetin la manipulació d’informació MIDI i d’Àudio Digital
4.Introduir als alumnes en l’ús de Max4Live per al control de sistemes modulars de tipus eurorack

Programa

1.Introducció al llenguatge de programació Max
a) Procediments i objectes de control bàsics
b) Realització de patches elementals

2.Control de dispositius a través de MIDI
a) Objectes per comunicar dispositius externs MIDI, des d’i cap a Max
b) Implementació d’aquests objectes en la comunicació entre Max i altres programes
c)Control de dispositius a través de mòduls Expert Sleepers
d) Control de dispositius a través de MIDI i de senyals d’àudio (CV).
e) Sistemes algorítmics per a control de paràmetres

3.Síntesi de so
a) Creació d’un sintetitzador de so a través de síntesi additiva. Envolupants dinàmiques i d’altura. Oscil·lador de baixa freqüència (LFO)
b) Síntesi de so (additiva, sustractiva, freqüència modulada)
c) Síntesi sustractiva. Senyals complexos filtrats

4. Processament d’àudio en temps real
a) Entrada de senyals d’àudio en temps real. Control de paràmetres bàsics
b) Implementació de filtres passa-baix, passa-alt, passa-banda i rebutja-banda. Filtres ressonants
c) Creació de diferents efectes a través del retardo
d) Utilització i control de Plugins en temps real
i) Processament de senyals d’àudio en temps real utilitzant diferents processos (filtres, reverberacions, retards, etc.)

5. Enregistrament, edició i maneig d’arxius d’àudio
a) Enregistrament de sons en el Disc rígid i en la RAM
b) Tret d’arxius de so a través de dispositius externs (pedals, teclats, joystick). Control de paràmetres

6. Exercicis per part dels alumnes
a) Programació de diferents patches que implementin processos apresos en classe
b) Creació de patches eficients per ser utilitzats en situació de concert.

Control de sintetitzadors modulars amb Max 7 i Max4Live amb Francisco Colasanto