GRAF t’apropa la programació de creació contemporània a Catalunya. L'agenda que suma totes les agendes.

Duen Xara Sacchi. Organolèptic

19:0021:00 h
Lloc: La Virreina Centre de la Imatge
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Inauguració

Comissari: Valentín Roma
Inauguració: dimarts 6 de novembre, 19 h

Organolèptic és un exercici d’imaginació utòpica que furga entre les lleixes de la invenció del cos anatòmic occidental contemporani, li interessen les seves fantasies orgàniques, les seves figuracions patològiques, les seves obsessions.

Organolèptic s’endinsa en les històries de la invenció dels òrgans humans occidentals, es pregunta per les seves parts, les seves marques, les seves esquerdes, les seves invocacions de completesa. Indaga en els registres sistemàtics de la carn. A la vegada, cerca en els inventaris de les matèries colonials per commoure els sistemes registrals del cos anatòmic.

Organolèptic fa referència a la capacitat de la matèria d’invocar els sentits. Michel-Eugène Chevreul explica a les Lliçons de química aplicada a la tintura (1829): «He proposat reunir en un grup particular les propietats que observem quan els cossos estan en contacte immediat amb els nostres òrgans; així, els cossos que actuen sobre la pell, aquells que actuen sobre l’olfacte, sobre el gust, manifesten propietats que jo anomeno organolèptiques. És el mateix en els casos en què les substàncies actuen sobre els òrgans interns del nostre cos; les accions produïdes llavors només són conegudes pels seus efectes, les relaciono amb les propietats organolèptiques».

Organolèptic també s’utilitza per referir-se a alguna substància que afavoreix l’excitació sensorial i és, d’altra banda, una tècnica d’estudi de les característiques dels sòls, on no s’utilitza cap sistema de mesurament quantitatiu, sinó que se’n fa la valoració mitjançant el tacte, l’olfacte, el gust i l’apreciació visual.

Organolèptic és un projecte que consisteix en una sèrie de dibuixos sobre les inscripcions registrals clíniques del cos orgànic occidental, una sèrie d’objectes d’arxiu ―fotografies, ossos, llavors, Sal d’Indies, Pal d’Indies― i un seguit de fetitxes, és a dir, una mena d’objecte encantat que es porta a prop del cos, en contacte amb la pell o que pot deixar-se sobre un altre cos en funció de la utilitat, o en algun lloc, en aquest cas, sis gravats sobre diferents materials amb tècniques no ortodoxes: un relicari, una acció de tenyit i entitatge, un seguit d’objectes de ceràmica, una mòlta de Cebil, un morter i un relat de l’experiència de comunicació ancestral reelaborat en una peça d’àudio col·laborativa. Un text.

Duen Xara Sacchi. Organolèptic