GRAF t’apropa la programació de creació contemporània a Catalunya. L'agenda que suma totes les agendes.

“72,969 kg. Enciclopedia de peso del artista” d'Alberto Gil

Lloc: Blueproject Foundation
Princesa, 57
08003 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

La Blueproject Foundation presenta “72,969 kg. Enciclopèdia de pes de l’artista”, la segona exposició de la residència 2017 a càrrec d’Alberto Gil Cásedas que es pot veure a la Sala Project del 13 de maig al 02 de juliol del 2017. La proposta pretén materialitzar el pes de l’artista en una instal·lació que conté 39 parts del seu propi pes en format de llibre d’artista. L’obra es presenta com una mena de biblioteca peculiar en la qual l’espectador descobreix els llibres d’artista exposats a la Sala Project.

Com suggereix el títol, l’obra fa referència directa al pes propi de l’artista interpretant a través d’un dels elements bàsics que serveixen per fer un esbós (com un dibuix o una primera idea): el paper.

El paper, en la seva forma més pura i el seu format més estàndard (DIN A4), es configura llavors com l’eina de mesurament i el referent de magnitud. D’aquesta manera, el full DIN A4 proposa un altre punt de vista sobre les mesures corporals. Així, el paper, com a element formal i material, ofereix una nova referència de pes a través de la quantitat de fulles. El nombre de fulls (i de llibres presentats) serà llavors determinat pel coeficient de pes corporal (en concret és 72,969 kg) i les característiques físiques pròpies del paper (el paper seleccionat és un full de 100 gr / m2).

L’exposició aprofundeix la reflexió que l’artista proposa en tots els seus treballs sobre l’escriptura, la repetició, el cos i la mesura. Una manera per a Alberto Gil Cásedas de relacionar-se amb la realitat de manera conceptual i molt concreta alhora.

Coincidint amb l’edició d’enguany de la Nit dels Museus, que se celebra el proper dissabte 20 de maig del 2017, l’artista oferirà una performance ininterrompuda des de les 19h fins a la 1h titulada 360′ a la pròpia Sala Project.

ENG

The Blueproject Foundation presents “72,969 kg. Encyclopedia of weight of the artist”, the second exhibition of the residency program 2017 by Alberto Gil Cásedas that can be seen in the Sala Project from May 13 to July 2, 2017. The proposal aims to materialize the weight of the artist in an installation which contains 39 parts of its own weight in the format of an artist book. The work is presented as a sort of peculiar library in which the viewer discovers the artist’s books exposed in the Sala Project.

As the title suggests, the work refers directly to the artist’s own weight by interpreting it through one of the basic elements that serve to make a sketch (as a drawing or a first idea): paper.

Paper, in its purest form and its most standard format (DIN A4), is then configured as the measuring tool and the reference of magnitude. In this way, the DIN A4 sheet proposes another point of view on the body measurements. Thus, paper, as a formal and material element, offers a new reference of weight through the amount of leaves. The number of sheets (and of books presented) will then be determined by the coefficient of body weight (in particular it is 72.969 kg) and the physical characteristics of the paper (the selected paper is a 100 gr / m2 sheet).

The exhibition deepens the reflection that the artist proposes in all his works on writing, repetition, body and measure. A way for Alberto Gil Cásedas to relate to reality in a conceptual way and very concrete at the same time.

Coinciding with this year’s edition of the Nit Dels Museus, which will be held on Saturday, May 20th, 2017, the artist will offer an uninterrupted performance from 7pm to 1am entitled 360′ in the Sala Project itself.


“72,969 kg. Enciclopedia de peso del artista” d’Alberto Gil