A L I E N T O Céline Condorelli, June Crespo

Lloc: Nogueras Blanchard
Isaac Peral 7
08902 L'Hospitalet de Llobregat
Preu: Activitat gratuïta
Inauguració

Comissariat per Anna Manubens.

“En moments de crisi com aquest” escriu Lauren Berlant, “la política es defineix per un sentit col·lectiu que ha aparegut un glitch [una falla, una interferència] en el manteniment de la vida. Un glitch és una interrupció dins d’una transmissió; una transmissió torbada. Un glitch és també la revelació d’una fallada infraestructural.” Els esdeveniments recents han posat al descobert estructures febles enfront de les quals és urgent convocar una forma d’imaginació infraestructural, aplicada a reparar o repensar allò que sosté i regula les formes de vida en comú. 

El diàleg entre Céline Condorelli i June Crespo és un intent de convocar un tipus d’imaginació que posen al centre la infraestructura. Les obres funcionen com una poètica, estètica i política del suport. El que es veu és el que sosté, són les condicions que fan possible una relació, ja sigui en sentit literal –una confluència material– o en sentit afectiu o conceptual.

A L I E N T O Céline Condorelli, June Crespo