A(R)MOUR. Anna Ill

Lloc: L&B Gallery
Àlaba, 58.
08005 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

El títol a(r)mour neix d’un joc de paraules: armour (armadura en anglès) i amour (amor en francès). L’encontre amb un objecte, una possible armadura, és el punt d’inici d’aquest projecte artístic que cerca explorar la relació entre vulnerabilitat i protecció. M’interesso a la idea de l’armadura com a objecte d’”aïllament” del món circumdant, i segons la part del cos que protegeix. L’armadura és, doncs, alhora una defensa, una “transfiguració” del cos on qüestionar les relacions entre el nostre cos -com el centre i espai de previsible control- i en relació amb els altres – perifèria i espai d’incert descontrol-. La dicotomia entre l’interior-centre- i l’exterior-perifèria- no és tan evident a l’hora de relacionar-nos amb els altres i traspassar els límits dels cossos, quan la proximitat i les distàncies s’escurcen i esdevenim vulnerables. L’objecte trobat es converteix en un preludi, una peça introductòria a una sèrie d’escultures tèxtils amb les quals cerco un equilibri entre la vulnerabilitat i la protecció, (de)construint els conceptes per a crear nous imaginaris. L’objecte trobat és un tros de ferro rovellat que accidentalment va acabar xafat en un carrer de Londres, ciutat on visc. La peça acaba adoptant una nova forma i amb el temps l’objecte mostra la seva fragilitat pela seva espessor delicat. Després de dies al taller, imagino l’objecte com a una possible cuirassa al cos: l’armadura que ens protegeix del món exterior i del nostre propi món interior. Cerco incorporar directament el meu cos per tal d’imaginar noves formes de proximitat, de cura, protecció i vulnerabilitat, cercant l’equilibri dels cossos de forma tangible i intuïtiva. L’armadura va néixer amb el propòsit bàsic de protegir el cos humà, tou i vulnerable en combat, però com és l’armadura que construïm al voltant nostre? Aquella que construïm dia a dia davant del pit, protegint el cor? Com és la cuirassa amb relació al meu cos?

A cura de Núria Bitria.

A(R)MOUR. Anna Ill