Ignasi Prat. Arqueologia d’un inventari

Lloc: Museu de Granollers
Anselm Clavé, 40-42
08401 Granollers
Preu: Activitat gratuïta
Inauguració

Arqueologia d’un inventari. Vida i política dels objectes de la salvaguarda a Granollers 1936-2021 

Un museu es singularitza per les col·leccions del fons que mostra a les seves sales però també per aquelles obres que són en els seus dipòsits. Però que hi hagi obres que no són visibles no vol dir que no siguin interessants. Pot voler dir que estan en procés de restauració, que són tan fràgils que no es poden mostrar, que la seva exposició a les sales distrauria el discurs museogràfic que justifica la presència de les altres, que acaba d’entrar al museu i s’està catalogant, etc. Tanmateix, si són molt variades les raons per les quals hi ha obres que dormen als dipòsits d’un museu, també n’hi ha d’altres per les quals les voldríem veure. Però no tots ho podem fer, només un professional, un estudiós, un investigador o fins i tot un artista.

La curiositat, però també el desig d’acostar-se a la manera en què observa, analitza o es deixa afectar l’artista, són alguns dels motius que hi ha al darrera d’”Obres els dipòsits”, un projecte curatorial, produït per la Xarxa Transversal l’any 2020, consistent en convidar deu artistes de diferents disciplines a entrar en els dipòsits dels museus dels 10 municipis de la Xarxa amb el propòsit de crear una obra nova, inèdita i original tot estirant del fil d’allò que els cridés més l’atenció en el decurs d’una primera visita a aquests dipòsits, d’allò que més els copsés en relació les seves línies d’investigació artístiques. 

“Arqueologia d’un inventari. Vida i política dels objectes de la salvaguarda a Granollers 1936-2021” és el títol del projecte que va concebre Ignasi Prat en el marc d’aquella proposta coral. Es tracta d’una recerca de més d’un any de duració que, per bé que ja ens va fer cinc cèntims en una conferència que va impartir en aquest museu l’octubre de 2020, és ara que es desplega amb totalitat per visibilitzar-ne els resultats obtinguts.

Fruit de l’interès de Prat per la memòria històrica de la Guerra Civil, l’impacte de la dictadura i, en general, les estratègies de visibilització de les estructures del poder, principalment polític, el fil del qual va estirar l’artista per arribar on ara som va ser quelcom molt present en bona part dels museus amb els quals es va treballar: la salvaguarda. És a dir, la tasca de salvament i ordenació de patrimoni que, amb el lideratge de personalitats sensibles al llegat històric i cultural del país, va emprendre la Generalitat de Catalunya arrel de l’explosió de violència revolucionaria que es produí a Catalunya amb l’arribada del feixisme i el cop d’estat, l’any 1936. 

Tot partint de la informació que el museu oferí a l’artista procedent, principalment, dels registres d’entrada i sortida dels bens i obres salvaguardats així com de l’inventari fotogràfic d’un llegat dipositat en diferents espais de la ciutat per problemes d’espai, Prat es va capbussar en els dipòsits del Museu de Granollers per tal d’identificar, estudiar i fotografiar aquells que encara romanen en el museu comptant, durant tot aquest procés, amb l’ajut dels seus responsables per tal de contrastar una informació que, pel fet d’haver estat generada en el marc d’una guerra, sovint no era prou curosa com hauria de menester.

Un cop identificats 56 objectes dels que encara haurien de ser al museu després d’haver estat retornats 4.186 dels 7.872 enregistrats per la Junta de Salvaguarda en el seu moment, Prat ha decidit mostrar-los en públic tot prioritzant el seu valor documental pel damunt de l’artístic. Una decisió que, al temps que permet veure què roman al museu de tota aquella operació que representà l’origen de moltes de les col·leccions avui presents en els nostres museus, és també un homenatge a aquelles institucions i persones que, durant la guerra, van treballar per la salvació del patrimoni històric i artístic del país.

Frederic Montornés

Maig 2021

 

Ignasi Prat. Arqueologia d’un inventari