Ayuujkjä'äy ëy konk. Una fabulació basada en un mite mixe

Lloc: MACBA, Museu d'Art Contemporani de Barcelona
Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
Preu: De 5.5€ a 11€
Exposició

El poble mixe, mai conquerit, parla una de les últimes llengües vives de la família mixezoque. Ells són, lingüísticament, els parents més pròxims i hereus naturals dels anomenats olmeques, la cultura mare mesoamericana. En les paraules que pronuncien, la milpa que conreen, les històries que expliquen i els ritus que duen a terme hi ha contingut, xifrat, un món al qual —iniciats o no— no podrà tornar mai ningú. Això no vol dir, però, que aquest món hagi estat destruït, esborrat o aniquilat. Si nosaltres no podrem tornar mai, l’heroi sempre torna: això és precisament el que el converteix en heroi. L’aigua sempre torna a la llera; l’ordre còsmic, per principi de simetria, no es pot interrompre per sempre. No hi ha més certesa que el final d’aquests temps i l’adveniment dels temps que van ser.

A través de la investigació documental, bibliogràfica, iconogràfica, el treball de camp i l’entrevista, l’equip s’acosta al mite de Kondoy des d’una diversitat de fronts i categories. Alhora, l’anàlisi i la reflexió sobre tots aquests materials recollits apropa l’equip a l’estructura bàsica del mite i les seves implicacions socials, territorials, polítiques, espacials i paisatgístiques.

El projecte intenta abordar una perspectiva nova sobre la història i la formació actual de l’art global des d’una revisió crítica d’una de les manifestacions més riques, problemàtiques, recurrents i singulars. El projecte es construeix entorn de la noció dels indigenismes i els neoindianismes cap a una reformulació teòrica dels transindigenismes com a catalitzadors de l’art modern i contemporani del continent americà. Una proposta contemporània i amb un horitzó de futuritat que comporta una nova manera d’entendre l’influx d’interseccions i desplaçaments del desenvolupament d’una forma estètica original i única de producció dels significats culturals de la regió.

Ayuujkjä’äy ëy konk. Una fabulació basada en un mite mixe