Aziz Hazara, The Restless Echo of Tomorrow

Lloc: Fundació Antoni Tàpies
Aragó, 255
08007 Barcelona
Preu: De 6.5€ a 8€
Exposició

Nascut a Wardak, l’Afganistan, el 1992, viu i treballa a Kabul, l’Afganistan, i Gant, Bèlgica.

Aziz Hazara és un artista interdisciplinari establert a Kabul i Gant. Treballa amb una combinació de mitjans, entre ells la fotografia, el vídeo, el so, el llenguatge de programació i les instal·lacions multimèdia i de text, explorant qüestions vinculades a la identitat, la memòria, l’arxiu, el conflicte, la vigilància i la migració en el context de les relacions de poder, la geopolítica i el panòptic.

«L’exploració visual de la meva obra està profundament imbricada amb la geopolítica i el conflicte interminable que assola el meu Afganistan natiu. No obstant això, la importància d’aquestes qüestions desborda les especificitats geogràfiques i apel·la a una situació contemporània que és compartida a escala global.»

COCOMISSARIES

Sona Stepanyan i Hilde Teerlinck

Aziz Hazara, The Restless Echo of Tomorrow