Beca Baden Württemberg-Catalunya

Lloc:
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart 
08018 Barcelona
Convocatòries

Beca Baden Württemberg-Catalunya

Beca d’intercanvi per a projectes artístics entre Stuttgart (Baden-Württemberg, Alemanya) i Barcelona (Catalunya, Espanya)

Kunststiftung

La Fundació d’Art de Baden-Württemberg és una institució que promou el desenvolupament de la creació jove d’art contemporani. El seu objectiu és donar suport al desenvolupament del treball artístic de joves talents emergents  que viuen o han nascut en l’estat federal de Baden-Württemberg durant un període limitat, garantint la independència econòmica i llibertat en el treball artístic. La Fundació dóna suport a joves talents en els camps de les arts visuals, literatura, música, crítica d’art i gestió cultural mitjançant becas i premis, i posa a la seva disposició llocs de treball i residència. Amb la producció de publicacions i l’organització d’esdeveniments, la Fundació presenta els treballs premiats a un públic més ampli.

Kunstverein

La Württembergischer Kunstverein Stuttgart fundada el 1827 se situa, amb al voltant de 3.000 membres i un espai per a exposicions i esdeveniments de més de 1.500 metres quadrats, entre les associacions d’art més grans. L’associació s’entén a si mateixa com a lloc de confrontació oberta i participativa amb diferents enfocaments i pràctiques de l’art contemporani i per tant, amb els seus amplis camps sociopolítics amb els quals es relaciona. El WKV funciona sobre la base de xarxes transculturals i transdisciplinàries, tant locals com internacionals.

♦ L’objectiu d’aquesta convocatòria és oferir una beca de mobilitat i producció a quatre artistes (2 de Baden-Württemberg i 2 de Catalunya) per donar suport al desenvolupament de treballs artístics vinculats als contextos de cada un dels centres i institucions participants, fomentar l’intercanvi interregional entre creadors de Baden-Württemberg i Catalunya i possibilitar experiències de diàleg entre dues comunitats artístiques i els seus respectius col · lectius socials.

1. Participants

La participació en aquest concurs està oberta a tots els / les artistes visuals de qualsevol edat i nacionalitat que visquin a l’entorn geogràfic de Baden-Württemberg i Catalunya, que desenvolupin propostes en l’àmbit de l’art públic contemporani, performance, instal · lacions, art sonor, arts visuals, audiovisuals i nous mitjans.

2. Període de residència

La durada de la residència serà de vuit setmanes:

– Residència de 2 artistes de Catalunya, un/a en el centreKunststiftung de Stuttgart, i un altre a la WürtembergischerKunstverein, durant els mesos de febrer i març 2015. L’allotjamentper als artistes en residència de la Württembergischer KunstvereinStuttgart es troba al mateix edifici de tallers que té la Kunstverein aSchellenkönig.

– Residència de 2 artistes de Baden-Württemberg a Hangar (Barcelona) durant els mesos d’abril i maig de 2015.

Els artistes seleccionats compartiran durant la seva residència en els centres de cada ciutat, sessions de treball d’intercanvi i posada en comú dels respectius projectes duts a terme durant les estades.

3. Prestacions i dotació de la beca

– Desplaçament Barcelona – Sttutgart-Barcelona

– Dotació econòmica: 1.600 € en concepte de manutenció (2 mesos) i800 € en concepte de producció (quantitats en brut).

– Allotjament i espai de treball.

– Ús de les infraestructures del centre.

– Assistència tècnica puntual. En cas de requerir dedicació exclusiva al projecte es facturaran els costos a càrrec del pressupost de producció.

La residència no inclou assegurança mèdica. És obligatori que els / les artistes tramitin personalment una assegurança mèdica vàlid per al període de la residència.

4. Condicions

– La sol · licitud ha de ser presentada mitjançant el formulari online.

– Cada artista pot presentar-se a la convocatòria amb un sol projecte. -Durant la residència, els artistes seleccionats es comprometen a mantenir contacte actiu amb els artistes residents a la ciutat d’acollida.

5. Compromisos del projecte seleccionat

Els artistes seleccionats es comprometran a:

– Participar durant la seva residència en activitats de comunicació del projecte.

– Lliurar una memòria final del projecte als centres i una valoració de la residència durant els dos mesos posteriors a la seva finalització.

– Realitzar una presentació dels resultats de la residència al final de la mateixa. A Barcelona, la presentació es realitzarà en alguna institució museística o en les instal · lacions del Goethe Institut, depenent dels resultats i de la disponibilitat. A Stuttgart, la presentació es realitzarà a la Kunstverein de Stuttgart o en un altre lloc adequat. En funció de les presentacions es considerarà el pagament d’honoraris per als artistes.

– Incloure els logos de les institucions participants.

6. Sol · licituds

Els / les artistes interessats / ades a sol · licitar aquesta beca han de complimentar el següent formulari incloent una descripció del projecte a desenvolupar:

Formulari de sol · licitud per a artistes de Catalunya

* Les sol · licituds es poden presentar en anglès, català o castellà.

Ausschreibung_deu (Info bases en alemany)

7. Termini presentació de sol · licituds

El termini de recepció de sol · licituds finalitza el 24 d’octubre de 2014.

8. Procés de preselecció i selecció final

– La preselecció  es realitzarà segons els processos del jurat existents en cada un dels centres participants. Els jurats dels centres receptors de la residència efectuaran una primera preselecció entre 5/7 sol · licituds i la selecció final de dos artistes de Baden Württemberg i Catalunya la faran els dos jurats en una reunió conjunta.

La preselecció dels artistes de Catalunya la realitzarà el jurat d’Hangar l’11 de novembre de 2014.

– Els / les artistes preseleccionats /des hauran de presentar uncertificat d’empadronament per passar a un segon i definitiu concurs que resoldrà un jurat format per 1 membre de la Kunststiftung Baden-Württemberg, 1 membre de la Kunstverein Stuttgart, 2 membres delGoethe-Institut i 3 membres del jurat d’Hangar, els dos jurats seleccionaran conjuntament als / les dos artistes guanyadors/es de la beca de cada centre i es comunicarà el resultat final, l’última setmana de novembre de 2014.

9. Criteris de valoració

Es valorarà:

* L’interès de la proposta segons les línies de treball de cadascun dels centres de residència.

* La capacitat del projecte per resoldre la temàtica que planteja.

* Una valoració realista del temps i l’adequació dels objectius del projecte al context i recursos dels centres participants.

* La transversalitat del propi projecte, és a dir, l’aplicabilitat i comunicació dels seus resultats a altres contextos o persones.

* La capacitat del projecte d’involucrar a la xarxa de col · laboradors dels centres i institucions participants.

* Impacte i projecció cultural, artística i social de la residència.

10. Acceptació de les bases i de la resolució del jurat

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació de les bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens als centres es puguin produir posteriorment.

Institucions participants:

– Kunststiftung Baden-Württemberg des de la seva creació el 1977, la Fundació d’Art de Baden-Württemberg ha promogut el treball de més de 900 artistes i professionals de la cultura en diferents disciplines.Como organització independent i sense ànim de lucre, s’ha convertit en una de les institucions més importants de l’escena de la cultura experimental en l’estat federal de Baden-Württemberg. L’Oficina d’Art de la Fundació d’Art de Baden-Württemberg, fundada el 2009, ofereix també una àmplia gamma de serveis de consultoria i formació per a artistes visuals. www.kunststiftung.de

– Kunstverein Stuttgart. El WKV recolza la producció, els processos de treball i la construcció de coneixement de l’Art Contemporani en el plànol teòric i pràctic. La seva labor passa per la gestió d’ateliers, la promoció de projectes d’investigació artística, la co-producció de noves obres i el desenvolupament de dispositius d’exposició complexos, entre d’altres. www.wkv-stuttgart.de

– Goethe-Institut Barcelona. És l’institut cultural de la República Federal d’Alemanya i desplega la seva activitat per tot el món amb el propòsit de fomentar el coneixement de la llengua alemanya a l’estranger i promoure la col·laboració cultural a nivell internacional. A més, el Goethe-Institut transmet una visió àmplia d’Alemanya mithjançant informació sobre la vida cultural, social i política del país. Treballa sobre la base del diàleg recíproc i, en aquest sentit, està al servei de tots els que s’ocupen activament de la llengua i cultura alemanyes. Amb aquest objectiu, col·labora amb entitats culturals, tant privades com a públiques, i fomenta la cooperació amb els agents culturals locals, organitzant i donant suport a un ampli espectre d’activitats culturals. www.goethe.de/barcelona

– Hangar Barcelona. És un centre obert per a la recerca i la producció artística que dóna suport a creadors i artistes. La missió d’Hangar és recolzar als creadors en totes les fases del procés de producció de les arts visuals, i contribuir a la millor consecució de cadascun dels seus projecte. Per a això, tot els nostres serveis es concentren a facilitar l’accés dels artistes als recursos materials i tècnics necessaris, i a aportar un context d’experimentació i de lliure transferència de coneixement. www.hangar.org

logo-goethe-Institut_petit-1hangar_petit-1logo_sw_kunstverien_petit-2Druck

Kunststiftung

Beca Baden Württemberg-Catalunya