Befaco organitza un Seminari de sintesis amb Ernesto Romeo

18:0022:00 h
Lloc: Hangar
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart
08018 Barcelona
Preu: 50€
Concert, Taller

Seminari de síntesi i composició amb mitjans electroacústics per Ernesto Romeo els dies 6 i 7 de novembre a les instal · lacions d’Hangar, Barcelona.

Ernesto Romeo és un músic argentí, compositor, teclista i productor d’una llarga trajectòria que des de la dècada dels 80 s’ha especialitzat en sintetitzadors, instruments musicals electrònics i ordinadors aplicades a la música. Fundador del grup Klauss, el 1988 a partir de la idea de crear una agrupació on poguessin fluir les diferents corrents de la música electrònica i progressiva contemporània.

Aquest seminari proposa una aproximació als diferents tipus de síntesis de so expressats en instruments electrònics de maquinari i en programari i l’origen i al desenvolupament de la música electrònica i electroacústica i els seus instruments. Per això es treballarà amb diversos sistemes modulars i semi-modulars, sintetitzadors analògics i digitals “històrics” i contemporanis i amb diferents tipus de softs i dispositius mòbils i interfícies, bateries electròniques i seqüenciadors i sobre el final del seminari es farà una pràctica grupal d’interpretació / improvisació en temps real (en base a consignes) per part del públic participant.

Els participants tindran una aproximació detallada als diferents tipus de síntesi de so (sostractiva, FM, additiva, WaveTable, etc), prendran contacte amb eines tècniques de composició i interpretació amb mitjans electrònics i podran experimentar amb diferents instruments clàssics i contemporanis i comparar versions de sintetitzadors en plug-in i en maquinari. També durant el seminari es farà referència a la història de la tecnologia electrònica en la música del Segle XX, a instruments històrics com Theremin, òrgan Hammond, Mellotron, Pianos Rhodes i Wurlitzer, Clavinet, etc, sintetitzadors clàssics, samplers ja estils musicals que han fet de l’electrònica seu eix estètic central. Es mostraran instruments en viu, en vídeo i en obres i temes musicals reconeguts i s’analitzaran enregistraments històrics.

Temari

(a desenvolupar al llarg de 2 trobades d’unes 4 hores per partit, amb un “break” intermedi):

– Què és un sintetitzador? conceptes de síntesi sonora, descripció bàsica de generadors de senyals d’àudio (oscil·ladors, soroll), processadors (filtres, amplificadors, moduladors en anell), generadors de control (LFO, envoltants, teclats, ribbon, sequencers, sample & hold, etc ) i generadors de senyals de tret (gate, trigger).

– Instruments musicals elèctrics i electrònics precursors del sintetitzador

– Tipus de síntesi (sostractiva, additiva, FM, WaveTable, modelatge físic, etc)

– Tipus de sintetitzadors: (analògics, digitals, híbrids, virtuals, VST)

– Relació entre els diferents paràmetres del so (freqüència, amplitud, intensitat, espectre) amb la seva percepció psicoacústica (altura, volum, timbre, modulació, etc). Espectres harmònics i inharmònics. Relació entre l’escala temperada i l’escala dels harmònics

– El sintetitzador modular. Mòduls bàsics, patcheo.

– Detall dels mòduls constitutius dels sintetitzadors. Oscil·ladors VCO, DCO, sample playback, (formes d’ona, waveshape, ample de pols, controls de freqüència, controladors i moduladors al oscil · lador, FM lineal i exponencial), Generadors de Soroll, Filtres VCF i DCF (tipus de filtre, freqüència i pendent de tall, ressonància, controladors i moduladors al filtre, ruteos en sèrie i paral · lel), amplificadors VCA i DCA (mixers, guany inicial, controladors i moduladors l’amplificador, amplificadors de senyals d’àudio i de control, moduladors en anell), Generadors de Envolvents, Oscil·ladors de Baixa Freqüència (LFOs), Controladors (teclats, ribbon, sequencers, joystick, rodes), Sample & Hold, Lag, etc

– Sistemes i codis de control i seqüenciació: CV / Gate – MIDI.

– Caixes de ritme, Grooveboxes. Samplers. Workstations.

– Panorama, estètica i mercat dels sintetitzadors avui; marques, particularitats, tendències, caràcter que defineix els instruments electrònics analògics / digitals actuals, perspectives per al futur.

– Composició amb mitjans electroacústics. Exemples de treballs compositius grupals del Synth Surfers Ensamble. La improvisació com a sistema de composició en temps real.

– Pràctica grupal amb els assistents al curs. Creació d’un acoblament col · lectiu utilitzant els instruments vists al taller i aplicant sistemes d’improvisació i seqüenciació sobre elements rítmics, melòdics i tímbrics determinats pels dissertants i aplicats pels participants.

En finalitzar el seminari, el Synth Surfers Ensamble farà un concert de composicions pròpies, versions i improvisació.

Dies: 6 i 7 de novembre

Hora: 18h a 22h (amb un break en el mig)

Adreça: Hangar, Centre de producció artística – c / Emilia Coranty 16; Can Ricart – 08018 Barcelona

Cost: 50 €

Forma de pagament: en efectiu el primer dia del taller.

Aquest taller no té límit de participants, però demanem confirmar assistència escrivint un correu electrònic a:info@ensamblemusica.com

Tot això gràcies a l’acció conjunta de la plataforma de sintes DIYBefaco, el centre de producció Hangar, Taller de Música Ensamble i Los Sabios Duendes Producciones, podrem tenir l’oportunitat de realitzar aquesta interessant experiència dirigida a tots els interessats en la creació sonora amb mitjans electroacústics.

amb la participació de: Dolores Visentini, Francisco Rehmann, Luciano Pennini, Melissa Blombreg, Alejo Eremita, Nicolás Aimone, Mariano Iglesias Aramburu (Synth Surfers Ensamble)

+info

Befaco organitza un Seminari de sintesis amb Ernesto Romeo