GRAF, l’agenda que suma totes les agendes.

Si encara no reps la nostra Newsletter, pots subscriure't aquí

Beyond Tags

Lloc: 3 Punts Galeria
Enric Granados, 21
08007 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

Durant tota l’evolució de l’ésser humà la catalogació de les persones ha estat sempre vigent. La societat necessita etiquetar-nos, posar-nos en un calaix concret per a poder fer estadístiques, per a classificar-nos, per a donar-nos drets o llevar-nos-els, i en última instància, per a controlar-nos. Però nosaltres mateixos, induïts des de la infància per aquesta necessitat de classificació, també ens etiquetem. Gènere, classe social, tendències polítiques, estat social, tendència sexual, gustos musicals, religió, aspecte físic, tribus…

Aquesta classificació o etiquetació ens porta a la necessitat de ser coherents amb el patró que ens hi ha, i ens hem adjudicat. Aquesta coherència comporta una espècie d’esclavitud que ens impedeix desenvolupar-nos personalment, canviar. Amb aquesta premissa, hem demanat a dotze artistes que participaran en l’exposició col·lectiva, que a través de les seves obres, i en diferents disciplines artístiques ens donin la seva visió i la seva opinió sobre aquest tema.

Aquesta llibertat que reivindiquem, també la hi oferim a aquests dotze artistes, donant-los plena llibertat per a, si així ho desitgen, s’escapin del tipus d’obra per la qual són identificats, o no, i així crear amb total llibertat les obres que seran el cos de l’exposició.

Beyond Tags