BODY NAWMAN /GO.GO HOME | CARMELO SALAZAR

Lloc:

Presentació

Fa temps que persegueixo la idea de continuar treballant amb i través del cos però fora de la condició escènica. Després de moltes proves i diferents apropaments he arribat al que denomino com auto—visuals o studio movies o film performing, on utilitzo el registre de l’acció com a mitjà de conversió del assaig en construcció o creació. Utilitzo les imatges que produeixo a l’estudi per generar pel·lícules, normalment abstractes, on el contingut es tan corporal com plàstic.

Go.go home exposa la re-edició/transformació d’una sèrie de treballs en vídeo que vaig realitzar entre el 2003 i el 2006. Aquesta nova edició conté o reflecteix els aditius, conceptuals i estètics, del treball audiovisual que realitzo actualment.

Body nawman atén a la part particular del treball presencial raonable des de la idea o perspectiva de que no tenim o no podem parlar d’un present contemporani i si d’una creativitat passada. Plantejo que potser, per a què l’art evolucioni, hauríem de modernitzar la seva domesticació a aules i universos artístics.

BODY NAWMAN /GO.GO HOME | CARMELO SALAZAR