Cartografies del foc. Mapes d'allò que no volem oblidar.

Lloc: Sala d'Art Jove
Calàbria, 147
08015 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

A partir de l’escolta i la interpretació dels projectes d’Art Jove Creació 2022, Cartografies del foc s’estructura en dos símbols, que són dos elements: els mapes i el foc.

La Sala d’Art Jove funciona com un mapa de les inquietuds i misèries de les joves del territori. S’hi expressen uns malestars latents de manera aparentment aïllada, però estructuralment connectada. Els projectes analitzen i manifesten la violència del sistema en què vivim: un món asfixiat pel capital. Tots són diferents incendis d’un mateix foc.

L’artista és un cartògraf. Un mapa és una proposta d’entendre la realitat, però sempre és parcial, sempre impotent, a vegades bell. Els mapes són ulleres, són capaços de modificar la mirada de l’espectador. L’art n’altera la seva mirada i, per tant, l’acció. I aquí rau el seu potencial de transformació social.

De la mateixa manera que un cartògraf és responsable d’incloure i excloure elements de la realitat amb l’objectiu d’ajudar el receptor a entendre el territori, les artistes són conscients del que proposen i per què, i quines són les implicacions ètiques de la seva obra.

Aquesta primera exposició presenta un conjunt de projectes enfocats en la mirada. Una aproximació subjectiva i íntima, en què la seva sensibilitat funciona com a rebel·lió contra l’oblit. Des d’una tendresa revolucionària, es busca la captura de moments, racons, cossos, moviments i lluites a fi d’encendre una foguera allà on era fosc. Són obres que miren d’esgarrapar a la desmemòria la representació de certs elements de la realitat a força de manifestació artística. Són mapes del que no volem oblidar.

 

A cura de col·lectiu bord.

Artistes: Agnes Essonti, Anna Vilamú, Jofre Viaplana, Lía Pérez, Li-bi vibrator, Mònica Ruiz Revuelta, Natala Lázaro Prevost, Sarah Bougsiaa.

Cartografies del foc. Mapes d’allò que no volem oblidar.