Ombra de monument

Lloc: FASE
Av. del Carrilet, 183
08907 L'Hospitalet de Llobregat,
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

Artista: Jose Iglesias Gª-Arenal

Per a amagar la massacre en la qual es funda aquesta terra, van haver de destruir tota la terra i les muntanyes, minant, liquant, dissolent el sòl i els cossos… transformant-los en un monument. Només queda la petjada, un buit cicatriu. Van matar per a deu generacions.

Ombra de monument