Slave to the Rhythm

Lloc: FASE
Av. del Carrilet, 183
08907 L'Hospitalet de Llobregat,
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

Slave to the Rhythm de Marc Herrero es un projecte en marxa que explora la figura de Michael Jackson com a subjecte de rendiment.

El projecte forma part de Glutamato Sessions, un programa de Gisela Chillida que busca fer públics els intercanvis que de forma natural i espontània succeeixen en el dia a dia de FASE per presentar el resultat d’aquests encontres (i desencontres) en una no-exposició. D’aquesta manera, aprofitem els intercanvis sorgits de la convivència per obrir alguns processos de treball inèdits i compartir-los amb altres artistes, comissàries, crítiques…

GLUTAMATO és un espai i uns temps porosos on mostrar treballs en procés, idees esmussades, projectes curtcircuitats, proves, assajos i errors, embrions i fetus, peces que viatjaran a altres ciutats, també apunts, llibretes i esbossos. En definitiva, ens proposem pensar i fer juntes per potenciar allò que ja tenim. «Estimat i discret amic: quan vulguis saber alguna cosa, i no siguis capaç d’esbrinar meditant en solitari -escriu Heinrich Von Kleist a Sobre la gradual elaboració del pensament en conversar – t’aconsello que parlis d’això amb el primer conegut amb el qual t’ensopeguis» perquè continua el literat alemany- l’idée vient en parlant de la mateixa manera que l’appétit vient en mangeant.

Slave to the Rhythm