CONVOCATÒRIA ART JOVE CREACIÓ 2022

Lloc: Sala d'Art Jove
Calàbria, 147
08015 Barcelona
Convocatòries

ART JOVE CREACIÓ 2022

L’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya presenta la Convocatòria Art Jove Creació per desenvolupar 18 projectes en el marc de la Sala d’Art Jove durant l’any 2022.

Els premis Art Jove Creació tenen la voluntat de facilitar i d’acompanyar el desenvolupament de projectes de creació en arts visuals d’artistes joves. Poden estar relacionats, entre altres aspectes vinculats a la creació, amb la producció, la investigació, l’edició, l’educació o la intervenció en el territori i s’han d’abordar des d’una perspectiva crítica i contemporània.

La convocatòria no s’adreça a una disciplina o a una tècnica concretes, sinó que pretén donar suport a la creació artística en un sentit ampli. Des de la Sala d’Art Jove entenem la creació artística com un procés basat en l’experimentació, la investigació i l’elaboració de dispositius crítics arrelats en el context contemporani.

 

CENTRES COL·LABORADORS

La Sala d’Art Jove té una xarxa de col·laboracions en el context català que permet vehicular projectes que són afins a aquests processos: l’ACVic, Centre d’Arts Contemporànies, pel que fa al suport en l’educació en art; el Centre d’Art La Panera de Lleida, quant a les publicacions, i Lo Pati, Centre d’Art de les Terres de l’Ebre, quant a la intervenció en el territori.

A més, la Sala d’Art Jove rep la col·laboració d’Hangar i de La Escocesa en el suport a la producció artística i del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) en la recerca en art. L’acompanyament es farà de manera continuada al llarg de l’any per desenvolupar els projectes seleccionats.

 

DOTACIÓ ECONÒMICA

Cada premi té una dotació econòmica de 1.350 euros, destinada a la recerca i/o la producció dels projectes, així com a la presentació pública que se’n faci, ja sigui en el marc de la programació de la mateixa Sala d’Art Jove o d’alguna de les institucions col·laboradores.

 

A QUI ES DIRIGEIX

La convocatòria Art Jove Creació s’adreça a les persones que estiguin interessades a desenvolupar projectes de creació, individualment o en col·lectius d’un màxim de cinc persones, residents (empadronades) a Catalunya, i que tinguin entre 18 i 30 anys en el moment de presentar-hi la sol·licitud. Pel que fa a la participació de col·lectius, cal que almenys la meitat dels membres compleixin els requeriments de residència i d’edat. Cap membre del col·lectiu pot ser menor d’edat en el moment de la inscripció.

No s’estableix cap límit pel que fa al nombre de propostes de projectes que cada participant vulgui presentar en la convocatòria.

 

DOCUMENTACIÓ

Per participar en la convocatòria, cal presentar la documentació següent:

a)  El formulari de la sol·licitud d’inscripció, emplenat i signat. Es pot descarregar a www.saladartjove.cat.

b)  El dossier del projecte de creació que es presenta, que ha d’incloure:

– El títol i el resum del projecte (statement) (un màxim de mitja pàgina).

– La descripció del projecte. Es pot acompanyar amb imatges i esquemes que ajudin a la comprensió de la proposta. Es poden detallar preferències per desenvolupar el projecte amb alguna de les següents institucions col·laboradores de la Sala d’Art Jove: AcVic, Lo Pati o La Panera (un màxim de tres pàgines).

– La metodologia de treball i la proposta de cronograma (un màxim de dues pàgines).

– Les necessitats tècniques i la previsió de despeses aproximades per a la producció i el desenvolupament del projecte (un màxim d’una pàgina).

– La documentació gràfica i textual de projectes recents. En el cas de mitjans audiovisuals es poden adjuntar enllaços per visionar-los (un màxim de tres pàgines).

El dossier del projecte i la documentació gràfica i textual s’han d’incloure en un mateix document en PDF, el qual no pot superar les deu pàgines i s’ha d’adjuntar al formulari de sol·licitud d’inscripció.

 

COMISSIÓ DE VALORACIÓ

La Comissió de Valoració Art Jove Creació estarà formada per Tania Adam, Mariona Moncunill, Helena Vinent i pli-é collective (com a equip gestor de la Sala d’Art Jove i amb un sol vot).

 

CRITERIS DE SELECCIÓ

Els criteris de valoració per a la concessió dels premis són els següents:

  1. L’interès artístic de la proposta presentada.
  2. La capacitat crítica de la proposta presentada.
  3. L’interès i l’adequació de la metodologia de treball que es faci servir.
  4. La viabilitat de la proposta presentada en relació amb les necessitats tècniques, el cronograma i la previsió pressupostària aproximada.

 

PRESENTACIÓ I TERMINIS

Termini: 25 d’octubre de 2021 a les 14 h.

Cal presentar la sol·licitud mitjançant l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat). En aquesta web podreu consultar els sistemes d’dentificació i de signatura electrònica vàlids.

 

CONSULTES

El 14 d’octubre de 2021 es farà una sessió per resoldre les consultes. Per participar-hi, cal enviar un correu electrònic a l’adreça artjove.dso@gencat.cat.

 

BASES ART JOVE CREACIÓ 2022

FAQ ART JOVE CREACIÓ 2022

CONVOCATÒRIA ART JOVE CREACIÓ 2022