CAiRE: I Forum de Recerca Artística Barcelona (FARB)

Lloc: Hangar
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart
08018 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Presentació

El I Fòrum Artistic Research Barcelona (FARB) són unes jornades de debat i discussió organitzades com a part de les activitats del clúster CAiRE, que té com a objectiu aconseguir el reconeixement de la investigació artística com a generadora de coneixement, reforçant el desenvolupament de línies de treball conjuntes entre els seus membres, assessorant les polítiques públiques per a la R + D artística i obrint nous canals de difusió dels processos i resultats d’aquest tipus d’investigació.

CAiRE: I Forum de Recerca Artística Barcelona (FARB)