Call for papers per Congrés de Polítiques de la interfície

Lloc: Hangar
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart
08018 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Convocatòries

El Congrés Polítiques de la interfície pretén reflexionar sobre el paper i la incidència de les interfícies en l’univers de les eines del sistema productiu contemporani. De quina manera es configuren i es produeixen els imaginaris creatius, polítics, laborals, econòmics i culturals en el marc d’un sistema universalitzat d’interfícies, que promet ésser natural, transparent, simple i accessible? Quines respostes i quines accions es poden articular des d’unes pràctiques del disseny que volen qüestionar les utopies derivades d’una comunicació cada cop més subjecta a l’imperi del control? Com es poden configurar aliances entre el disseny, el món del pensament i l’acció crítica amb uns relats industrials i institucionals vinculats a les teologies tecnològiques?

Call for papers per Congrés de Polítiques de la interfície